Uncategorized

In His Time (În Timpul Lui)

Bună Seară. (Good evening.) E duminica de seară. (It is Sunday evening.) Am fost la biserică azi. (I went to church today.) După masă, niște prieteni au venit în visita. (In the afternoon, some friends came to visit.) Noi am vorbit despre acest mișcare numită Materie Vieții Negre. (We talked about this movement called Black Lives Matter.) Pretenii mei sunt de Mexico. (My friends are from Mexico.) Noi am vorbit despre cum Creștini nu trebuie o grupa ca asta. (We talked about how Christians don’t need a group like that.) Când am fost în Romăniâ, biserica acolo a avut tot fel de oameni. (When I was in Romania, the church there had all kinds of people.) Am avut o prietenă din orașul pe care era un farmacistă. (I had a friend from the city who was a pharmacist.) Unul dintre motivele pe care ea era fericită să facă parte de biserică era pentru ca oamenii din satul, țăranii, au stat lîngă ea la biserică, și ei au putut să fiu prietenii. (One of the reasons that she was happy to be part of the church was because the people from the village, the peasants, sat near her at church, and they could be friends.) Poate oamenii pe care nu sunt din România nu ințeleg significa de asta. (Maybe the people that aren’t from Romania don’t understand the significance of that.) E similar cu unul dintre motivele pe care am decis să meargă la biserică unde merg în America pentru ca sunt oameni acolo din mult sfera vieții: niște sunt cauczian, niște negru, niște Mexicana, niște oriental, niște sunt oamenii din orașul, și niște sunt cowboy. (It is similar to one of the reasons I decided to go to the church where I go in America because there are people from all walks of life there: some are white, some are black, some are Mexican, some are oriental, some are city people and some are cowboys.) Suntem tot diferite din celealte, dar în Cristos, putem să iubim unul pe cele alte. (We are all different from one another, but in Christ, we can all love one another.) Cristo a rupt tot bariere. (Jesus broke all barriers.) America, Romania, și tot țărele au nevoie de Cristo. (America, Romania, and all the countries need Christ.) Nu avem nevoie de oameni să meargă în strazele și facem probleme. (We don’t need people to go into the streets and cause trouble.) Daca oamenii urmesc pe Dumnezeu, el face tot frumoasa. (If people follow God, he makes everything beautiful.)

In His Time

În Timpul Lui

In his time (In his time), In his time (In his time)

În timpul lui (în timpul lui), In timpul lui (în timpul lui)

He makes all things beautiful in his time (in his time).

El face tot lucru frumoasă în timpul lui (în timpul lui).

Lord, please show me everyday as you are teaching me your way

Domnul, te rog mă arați fiecare zi în timpul când mă inveți cale tau

That you do just what you say in your time.

Ca faceți exact ce spui în timpul tau.

In your time (In your time) In your time (In your time),

În timpul tau, (in timpul tau) In timpul tau, (în timpul tau),

You make all things beautiful in your time (in your time).

Tu faci tot lucru frumoasa în timpul tau (în timpul tau).

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

Lord, my life to you I bring, may each song I have to sing

Domnul, mă duc vida mea la tine, las fiecare cântec pe care cânt

Be to you a lovely thing in your time (in your time).

Să fi pentru tine ceva frumoasa în timpul tau. (in timpul tau.)

Leave a Reply