Uncategorized

Romanian Lesson 82, The Stage of the First Battle (Limbă Română, Lecție 82, Scena de Primul Bătălia)

In the last Romanian lesson, I told how God had dried up the river for the Israelite soldiers to cross on dry land into the land of promise. (In ultimate lecție, am zis despre cum Dumnezeu a uscat raul pentru soldate Israelite să trec pe pământ uscat.) They were camped at Gilgal. (Au fost tabărați la Gilgal.)

When they had a meal, they ate unleavened bread like for the Passover and roasted grain from the land of promise. (Când ei au avut o masa, ei au mâncat pâine fără drojdie cum ei au mâncat în Pașt și cereale prăjite pe care a venit din pămâmtul promisuine lui.) When they at food from the land of promise, automatically, the manna stopped coming. (Când ei au mâncat mâncarea din pământ promisiune lui, automat, mana a oprit venind.)

The people who lived in the land had heard about the river drying up when the Israelite soldiers crossed the River Jordan. (Oameni pe care au locuit în pământul au auzit despre raul devenind uscat când soldate Israelite au trecut Raul Iordanul.) They were all scared. (Toți erau frică,)

Joshua walked outside the camp and met a man with a sword. (Ioșua a umblat afară de tabura și a întâlnit cu un bărbat cu o sabie.) Joshua said, “Are you for us or one of our enemies?” (Ioșua a zis: ,,Ești cu noi sau unul dintre dușmani noștri?” The man said, “Neither, but I have come as the commander of the Lord’s army.” (Barbatul a zis: ,,Nici unul, dar am venit ca un comandant de armata Domnul lui.”) God had sent an angel to guide them. (Dumnezeu a trimis un înger să-l guideze.)

Joshua realized the man was an angel sent from God to help them and got down on his knees. (Ioșua a realizat ce barbatul era un înger trimis de Dumnezeu să-l ajuta și a îngenuncheat.) Joshua asked, “What message does God have for me?” (Ioșua a întrebat: ,,Ce e mesajul pe care Dumnezeu are pentru mine?)

The angel said, “Take off your sandals because where you are is holy ground.” (Îngerul a zis: Scoate-ți sandale pentru ca unde ești e pământul sfânt.) Joshua did as he was told. (Ioșua a făcut ceea ce i s-a spus.)

The people of Jericho had brought everyone into the gates of the fortress and closed the gates tightly because they heard the Israelites were coming, and they were scared. (Oameni din Ierihon au dus toți în interiorul cetați și au închis bine porțile ca ei au auzit ca Israelitele ar veni.) The angel told Joshua not to worry because God had already decreed that the Israelites would win the war. (Îngerul a zis lui Ioșua să nu îngrijeoraza ca Dumnezeu deja a făcut o decizie ca Israeliții vor câștiga razboiul.) The angel gave Joshua instructions on what the Isrealites should do to win the war. (Îngerul a dat lui Îoșua instrucțiune despre ce Israeliții trebuie să facă să câștigă razboiul.) The walls of Jericho would fall without even a bomb or weapon of any kind. (Pareții de Ierihon vor cadea făra nici um bombă sau armă de orice fel.) When the Israelites went to battle, Joshua had them do exactly what the angel said to him. (Când Israeliți au mers în bătălia, Ioșua le a făcut să faca exact ce îngerul îl a zis.)

Tune in next time to see how the battle proceeds. ( Acordați data viitoare să vădă cum se deșfășoară bătălia.) This battle is an amazing story. (Aceasta bătălia e o povesta uimitoare.)

Leave a Reply