Uncategorized

Blest Be the Tie (Să Fie Binecuvântat Conexiunea)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce face? (How are you?) Dintre creștini, avem ceva minunată pe care cele alte nu au. (Among Christians, we have something wonderful that others don’t have.) Înțelegem unul pe celealte. (We understand one another.) Știam ca avem același iubirea pentru Dumnezeu. (We know we have the same love for God.) Din cauză ca iubim pe Dumnezeu, asta face noi să ne apreciem reciproc. (Because we love god, this makes us appreciate one another.)

Blest Be the Tie

Să Fie Binecuvântat Conexiunea

Blest be the tie that binds our hearts in Christian love,

Să fie binecuvântat conexiunea pe care lega inimele noștri în iubirea creștin.

The fellowship of kindred minds is like to that above.

Părtășie minților înrudite e cam ce e sus.

Before our father’s throne, we pour our ardent prayers.

Înainte tronul tatăl nostru lui, trimim rugacinele noștri arzătoare,

Our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares.

Temerile nostre, speranțele nostri, scopurile nostri sunt unul, comfortele nostri, și grijiele noștri.

We share our mutual woes, our mutual burdens bear;

Ne împărtășim necazurile reciproce, poverile nostre reciproce poartă;

And often for each other flows the sympathizing tear.

Și des unul pentru celealte curge lacrimele înțelegator

When we asunder part, it gives us inward pain

Când avem o neînțelegerea, avem durere în întru

But we shall still be joined in heart and hope to meet again.

Dar vom fi în continuare uniți în inima și sperăm să întâlnim din noua.

Leave a Reply