Uncategorized

Romanian Lesson 72, The Children of Israel are Attacked in the Desert (Limbă Română, Lecție 72, Copii Israel lui Sunt Atacați în Deșertul)

The Children of Israel are still wandering in the desert. (Copiii Israel lui sunt mai rătăcitor în deșertul.) They came to a place called Rephedim. (Au venit a un loc chemat Refedim.) The Amalekites lived in Rephedim. (Amalekitele au locuit în Refedim.)

Seemingly without provocation, the Amalikites attacked the children of Israel. (Aparent fără provocare, Amelikitele au atacat pe copiii Israel lui.)

The children of Israel had to defend themselves. (Copiii Israel lui au trebuit să apară-se.)

Photo by Dibakar Roy on Pexels.com

Moses stood up on a mountain overlooking the fighting. (Moise a stat pe un munte vedere luptă.)

As long as he held his arms up like this, the children of Israel were winning. (Atît de timp ca cît își ținea brațele în sus așa, copiii Israel lui erau cucerînd.) However, if he put them down, the children of Israel would begin losing. (Totuși, daca el le au pus jos, copiii Israel lui au început să pierde.) The problem was that his arms got tired. (Problema era ca brațele lui au devenit obosit.) He needed help. (A avut nevoie de ajutor.) His brother Aaron and a man named Hur sat on each side of him holding his arms up. (Frate lui, Aaron, ;i un barbat chemat Hur au stat lângă Moise și a ținut brațele lui sus.) He held his arms up until sunset. (El a ținuit brațele lui sus până la apus de soare.)

Moses appointed a general for the Israelite army. (Moise a numit un general pentru armata Israeliți lui.) His name was Joshua. (Se cheama Ioșua.) Joshua conquered the Amalikites with a sword. (Ioșua a cucerit Amalikiteles con o sabie.) They defeated them at sunset. (Ei le au cucerit la pus de soare.)

God told Moses to honor Joshua. (Dumnezeu a zis lui Moise să da honoare lui Ioșua.) He also told him to build an altar to remember what had happened there. (Și el a zis să cladește un altar să aibă o aminitire de ce a întâmplat acolo.) God was very unhappy with the Amalikites for what they had done. (Diumnezeu era foarte nefericit cu Amalikitele pentru ce ei au făcut.) God had Moses write on a scroll what had happened there. (Dumnezeu a cerut lui Moise să scrie pe un sul ce a întâmplat acolo.) He said people would forget about the Amalekites, but he didn’t didn’t want them to forget Joshua. (El a zis ca oamenii ar uita ce a întâmplat despre Amalekitele, dar el nu a vrut oamenii să uite Ioșua.)

God isn’t finished with the children of Israel yet. (Dumnezeu nu e terminat cu copiii Israel ]ncă.) They will have more adventures in the desert, so continue reading the blogs, and you will learn their stories. )Ei vor avea mai mult adventurele în deșertul, așa continuați să citiți blogurile, și poți să înveți povestele lor.)

****************************************************************************************

Questions (Întrebare)

 1. Unde copii Israel lui au sosit?
 2. Cine le au atacat pe copii Israel în Refedim?
 3. Ce copii Israel lui au trebuit să facă?
 4. Cine era general lor?
 5. Ce Moise a trebuit să facă când ei au luptat?
 6. Ce a întâmplat daca Moise nu a pus brațele lui sus?
 7. Cine a ajutat pe Moise să ține brațețe lui sus?
 8. Cine au cucerit?
 9. Ce Moise a cladidt după razboi?
 10. Cine Dumnezeu a zis toți trebuie să amintește?

Answers (Răspunele)

 1. Au soșit îm Refedim.
 2. Amalekites au atacat.
 3. Ei au trebuit să apară-se.
 4. Ioșua era general lor.
 5. El trebuie să sta pe munte cu brațele lui sus.
 6. Copii Israel lui au început să pierde.
 7. Aaron și Hur îl a ajutat.
 8. Copiii Israel lui au cucerit.
 9. El a cladit un altar după razboi.
 10. Toți trebuie să amintiți pe Ioșua.

Leave a Reply