Uncategorized

Romanian Lesson 54, Moses in Midian (Limbă Română, Lecție 54, Moise în Midian)

In the last Romanian lesson, Moses had fled Egypt and gone into the desert.  (În ultimat lecție de limbă română, Moise a fugit din Egipt și a mers în pustiul.)  He arrive at a well in Midian. (El a sosit la o fântână în Midian.)  pexels-photo-3232037A group of girls were bringing their sheep to give them water.  (O grupa de fetele își aduceau oaiele lor sa le da niște apa.)

white sheep on farm
Photo by kailash kumar on Pexels.com

There were some men there with their sheep, and they kept pushing the girls back and not letting them have any water.  (Existat niște bărbați acolo cu oaile lor, și în continuare ei au împins pe fetele înapoi și ne le au lăsat sa aibă nici un pic de apă.) pexels-photo-1040861Moses had protected the Israelite slave from his Egyptian master, and he thought like a hero.  (Moise a protejat pe sclavă Izraelit de la stăpânul sau egiptean, și el a gândit ca un erou.) He wanted to protect these girls too.  (El a vrut și sa protejează pe aceaste fetele.) He pushed the men back and force them to let him get water for the girls’ sheep.  (El a împins pe bărbați în apoi și a forsat pe ei sa îl lasă sa aibă apa pentru oaiele fete lor.)

girl-indian-dance-red-163324.jpeg
Photo by Pixabay on Pexels.com

The girls were very grateful.  (Fetele erau foarte recunoscător.) Erau șapte fete. (There were seven girls.)  Their father was a priest.  (Tatăl lor era un preot.)

pexels-photo-3268443Their father’s name was Reuel.  (Numele tatăl lor era Reuel.)  When they returned home, he asked them why they returned so early.  (Când ei s-au întors acasa, el le a întrebat dece ei au întors atât de devreme.)  They explained that there was an Egyptian at the well who rescued them from the shepherds and made sure their sheep could drink. (Ei au explicat ca era un Egipteanul la fântînă pe care le a salvat din pastorii și a făcut sigur ca oaiele lor au putut sa bea.)  Reuel replied, “Where is he? Why did you leave him? Invite him to have something to eat.”  (Reuel a răspuns:  ,,Unde este el?  Dece îl ați lăsat? Faceți o invitație pentru el sa mănâncă.” When Moses came to eat, Reuel persuaded him to stay with them.  (Când Moise a venit sa mănâncă, Reuel îl a convins sa sta cu ei.)

pexels-photo-2665061Reuel gave Moses his daughter, Zipporah as a wife.  (Reuel a dat lui Moise fica lui, Zipora ca o soția.)

pexels-photo-1586257Zipporah and Moses had a baby. (Zipora și Moise a avut un copil.) Moses called him Gershom. (Moise îl a chemat Gerșom.) Moses was accepting the fact that he was living in a foreign land.  (Moise acceptă faptul ca el era locuind întru o pământ din strenitatea.)

pexels-photo-3185480However, back in Egypt, the Pharaoh died, and  things were getting worse and worse for the children of Israel.  (Totuși în Egipt, faraonul a murit, și lucrurile au devenit mai rau și mai rau pentru copii Israel lui.)  As slaves, they had terrible masters.  (Cum sclavele, ei au avut stăpănele foarte rau.)pexels-photo-2608353All of the children of Israel were praying hard to God to deliver them.  (Toși copiii Israel lui s-au rugat din greu la Dumnezeu sa le salva.) God heard them and remembered the promise he made to Abraham to bring them out of Egypt.  (Dumnezeu le a auzit și a amintit promisuinea pe care el a dat lui Avraam sa le duca afară de Egipt.) God’s heart went out to their suffering.  (Inima Dumnezeu lui a fost atinsă de suferința lor.)  They were the nation of believers he had created.  (Ei erau cel națiunea de credincioși pe care el a creat.)  They were part of his plan to save mankind and bring them back to him.  (Ei au făcut parte din planul lui sa mântuiește pe oameni și le ducă în apoi la el.)  He began making a plan to get them out of Egypt like he had promised Abraham.  (El a început sa facă un plan sa le scoată dîn Egipt cum el a promit lui Avraam.)

************************************************************************************

Questions (Întrebare)

 1. Unde era Moise?
 2. Dece fetele nu a putut sa aibă apa pentru oaile lor?
 3. Cine a ajutat pe felele?
 4. Cîți fetele erau?
 5. Cine era tatăl fetele lor?
 6. Ce Reuel a făcut când el a auzit ca Moise a ajutat pe fiicele lui?
 7. Cu cine Moise a casatorit?
 8. Cum se cheama copilul de Zapora și Moise?
 9. În timpul acest, ce a întâmplat cu copii Israel lui?
 10. Dece Dumnezeu a crezut ca el trebuie sa le ajută?

Answers (Răspunsele)

 1.  Moise era în Midian.
 2. Cel bărbatii păstorii nu le au lăsat sa aibă apa.
 3. Moise a ajutat pe fetele.
 4. A existat șapte fetele.
 5. Tatăl fetele lor era numit Reuel.
 6. Reuel a insistat ca Moise trebuie sa mănâncă cu ei, și dupâ acea sa sta cu ei.
 7. Moise a casatorit pe Zipora.
 8. Numele copilul era Gerșom.
 9. Viața a devenit mai greu pentru copii Israel lui.
 10. Dumnezeu a făcut o promisiune la Avraam ca el va duce pe copii Israel lui din Egipt.

 

 

American in Korea is a free ministry.  If you want to contribute to this ministry, you can click the link below.  (American in Korea (Americanca în Coreea) e un minister fără plata.  Daca vrei sa contribuiți la acest ministerul, poți sa faceți clic pe linkul de mai jos.)

https://www.patreon.com/americankorea?fan_landing=true

Leave a Reply