Uncategorized

I Am His and He Is Mine (Sunt al Lui Și El e al Meu)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce mai faci? (How are you doing?) În ultimat timp, sunt citând cartea Geneza, și scriu despre ce citesc în limbă română și engleză. (lately, I have been reading the book of Genesis and I write about what I read in Romanian and English.) Este minunat să urmărim lucrările lui Dumnezeu de la începutul timpului în planul său de a ne aduce înapoi la El. (It is great to trace the workings of God from the beginning of time in his plan to bring us back to him.) De la începutul timpul lui, Dumnezeu ne a iubit. (From the beginning of time, God has loved us.) Iubirea lui nu oprește. (His love does not stop.)

I Am His and He Is Mine

Sunt al Lui Și El e al Meu

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

Loved with everlasting love, led by grace that loves to know;

Sunt iubit cu iubirea nesfârșit, condus de har ce iubește sa știe;

Photo by Oladimeji Ajegbile on Pexels.com

Gracious spirit from above, thou hast taught me it is so!

Spirit grațios de sus, tu mi ai învățat așa!

Photo by Pixabay on Pexels.com

Oh, this full and perfect peace, oh this transport all divine

Oh, aceasta pacea plina și perfecta, oh acest transport tot divina

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

In a love which cannot cease, I am his and he is mine.

În o iubirea pe care noi nu putem să oprim, sunt ale lui și el e al meu.

Photo by ROMAN ODINTSOV on Pexels.com

Heaven above is softer blue, earth around is sweeter green;

Raiul de mai sus este albastru mai moale, pământul rotund este mai dulce verde;

Photo by Pixabay on Pexels.com

Something lives in every hue Christless eyes have ever seen!

Ceva locuiește în fiecare color ce ochi fără Hristos au văzut!

Photo by mark broadhurst on Pexels.com

Birds with glader songs over flow, flowers with deeper beauty shine,

Păsare cu cântecele mai bucuros revarsă, florile cu frumusețe mai adânc strălucește.

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Since I know, as now I know, I am his and he is mine.

Din cauza ca știu, cum acum știu, sunt ale lui și el e al meu.

Photo by ArtHouse Studio on Pexels.com

Things that once were wild alarms cannot now disturb my rest;

Lucrurile pe care o data erau alarme sălbatice nu poate sa deranjează odihna mea;

Photo by Pixabay on Pexels.com

Closed in everlasting arms pillowed on the loving breast!

Închis în brațele veșnica folosind cel piept iubitor ca o pernă!

Photo by Josh Willink on Pexels.com

Oh, to lie forever here, doubt and care and self resign,

Oh, sa fiu întotdeauna aici, îndoială și de îngrijire și de auto demisia.

Photo by Franck Denis on Pexels.com

While he whispers in my ear, I am his and he is mine.

În timpul când el îmi șoptește la ureche, sun ale lui și el e al meu.

Photo by Katie E on Pexels.com

His forever, only His–who the Lord and me shall part?

Sunt în veșnicie al lui, doar al lui—cine poate sa separa pe Domnul și mie?

Photo by Ylanite Koppens on Pexels.com

Ah, with what a rest of bliss Christ can fill the loving heart!

Ah, cu ce odihnă de bucurie Hristos poate sa împlinește o inimă iubitor!

Photo by Pixabay on Pexels.com

Heaven and earth may fade and flee, firstborn light in gloom decline,

Rai și pământ poate dispărea și fugi, lumina întâi născută în declin jale,

Photo by Emre Can on Pexels.com

But while God and I shall be, I am his and he is mine.

Dar în timpul când Dumnezeu și eu voi fi, sun ale lui li el e ale meu.

Leave a Reply