Uncategorized

There is a Stirring (Există o Agitare)

Bună Seară. (Good evening.) Ce faci? (How are you?) Sunt bine, și acum computerul meu e bine. (I am fine, and now, my computer is.) În această dimineață, am fost pe Facebook, și unul dintre prieteni mei a pus un articol pe care apărut interesant. (This morning, I was on Facebook, and one of my friends had put an article that looked interesting.) Am făcut clic pe articol și când am facut o, computerul meu a îmghețtat și era o fereastră pop-up. (I clicked on the article, and when I did, my computer froze and there was a pop up.) Am încercat sa inchide computerul și pornesc computerul din noua, dar nu am reușit sa resolv problemă. (I tried to turn off my computer and turn it on again, but I couldn’t resolve the problem.) A luat toata ziua sa resolva problema. (It took all day to resolve the problem.) Daca fiica mea nu a știut nimic despre computere, computerul meu poate sa fie pierdut și hackeri au putut sa ei tot informația mea. (If my daughter didn’t know about computers, my computer would be lost and hackers would have been able to take all my information.) Fi atent când ești pe computerul. (Be careful when you are on the computer.)

Am venit în apoi acum. (I am back now.) Am vrut sa scriu toata ziua, dar nu am putut. ( I wanted to write all day, but I couldn’t.) Îmi place sa vorbesc despre Dumnezeu fiecare zi. (I like to talk about God everyday.) Pot să împart un cântec despre Dumnezeu cu tine acum. (I can share a song about God with you now.)

There is a Stirring

Există o Agitare

Photo by Hassan OUAJBIR on Pexels.com

There’s a stirring deep within me;

Există o agitare adânc în mine,

Photo by Pixabay on Pexels.com


Could it be my time has come?

Poate sa fie ca timpul meu a venit?

Photo by Pixabay on Pexels.com


When I’ll see my gracious Savior

Când voi vedea milostiv mântuitorul meu

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com


Face to face when all is done.

Fața în fața când tot e terminat.

Photo by Wallace Chuck on Pexels.com

Is that his voice I am hearing?

Asta e vocea lui pe care aud?

to help a point
Photo by Min An on Pexels.com


“Come away my precious one.”

,,Vine departe cu mine prețioasă mea.”

Photo by Franck Denis on Pexels.com


Is he calling me?

El mă cheamă?

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com


Is he calling me?

El mă cheama?

Photo by YURI MANEI on Pexels.com

I will rise up, rise up

Mă voi ridica, ridica

Photo by Pixabay on Pexels.com


And bow down, and lay my crown

Și înclină-te și pune-mi coroana

Photo by Pixabay on Pexels.com


At his wounded feet!

la picioarele lui rănite

Photo by Engin Akyurt on Pexels.com

There’s a stirring deep within me;

Exista o agitare adânc înăuntru de mine.

Photo by Stas Knop on Pexels.com


Could it be my time has come?

Poate sa fie ca timpul meu a venit?

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com


When I’ll see my gracious Savior

Când voi vedea milostiv mântuitorul meu

Photo by Min An on Pexels.com


Face to face when all is done.

Fața în fața când tot e terminat.

Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Is that his voice I am hearing?

Asta e vocea lui pe care aud?

Photo by Caleb Oquendo on Pexels.com


“Come away my precious one.”

,,Vine departe cu mine prețioasă mea.”

to help a point
Photo by Pixabay on Pexels.com


Is he calling me?

El mă cheamă?

Photo by Breakingpic on Pexels.com


Is he calling me?

El mă cheamă?

Photo by Sassu anas on Pexels.com

I will rise up, rise up

Mă voi ridica, ridica

Photo by Ali Arapou011flu on Pexels.com


And bow down, and lay my crown

Și Și înclină-te și pune-mi coroana

Photo by Jonathan Borba on Pexels.com


At his wounded feet!

La picioarele rănit lui!

Photo by Emre Can on Pexels.com

Is that his voice I am hearing?

Asta e vocea lui pe care aud?

Photo by Immortal Snapshots on Pexels.com


“Come away my precious one.”

,,Vine departe cu mine prețioasa mea.”

Photo by YURI MANEI on Pexels.com

I will rise up, rise up

Mă voi ridica, ridica

Photo by Mehrad Vosoughi on Pexels.com


And bow down, and lay my crown

Și Și înclină-te și pune-mi coroana

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com


At his wounded feet!

La picioarele rănit lui!

Leave a Reply