Uncategorized

Romanian Lesson 39, The Coat of Many Colors (Limbă Română, Lecție 39, Haina de Multe Culori)

In the last Romanian lesson, we talked about a sad time for Jacob’s family. (În ultimat lecție de limbă română, noi am vorbit despre un timp trist pentru familia Iacov lui.) However, there were also joys in Jacob’s life. (Totuși, și au fost, de asemenea, momente de bucurie în viață Iacov lui.) For a long time, Jacob and his beloved wife, Rachel, couldn’t have children. (Pentru mulți ani, Iacov și iubita lui soția, Rahela, nu au putut sa aibă copii.) Finally, they had a baby boy. (În sfârșit, ei au avut un băiețel.) Jacob was already old. (Iacov era deja bătrân.)

Photo by Subham Majumder on Pexels.com

The name of the baby was Joseph. (numele copilului a fost Iosif.) Jacob had given up on Rachel giving him any kids because he was so old. (Iacov a dat jos idea de Rahela îl dăruind copii pentru ca el era atât de bătrân.) When Joseph was born, Jacob was overjoyed! (Când Iosif s-a născut, Iacov era nespus.)

Photo by Lucky Trips on Pexels.com

As Joseph grew, he gave his father, Jacob, a lot of happiness. (În timpul când Iosif a crescut, he s-a dus lui tatăl lui mult fericirea.) Jacob also loved Joseph more than his other children. (Iacov și a iubit pe Iosif mai mult decât cele alte copii lui.)

Photo by Paweu0142 Fijau0142kowski on Pexels.com

Jacob loved Joseph so much he wanted to give him something special. (Iacov a iubit pe Iosif atât de mult ca el a vurt sa da ceva deosebit lui Iosif.) Tradition calls it “the coat of many colors” like a rainbow. (Tradiția spune ca era ,,un strat de mai multe culori” ca un curcubeu.)

Photo by Brett Sayles on Pexels.com

When Joseph was seventeen years old, Jacob gave him a coat, and the Bible says it was “richly ornamented.” (When Iosef a avut șaptesprezece ani, Iacov îl a dat o haină, și Biblia spune ca acel haină era ,,bogat ornamentat.”)

****************************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Dece Iacov era atât de fericit când copilul s-a nascut?

2. Cine era Mamă lui copilul?

3. Cum se cheamă copilul?

4. Cum Iacov a simțit despre Iosif?

5. Ce fel de cadou Iacov a dat lui Iosif?

6. Câți ani a avut Iosif când Iacov a dat haina lui Iacov.

7. Ce Biblia spune despre haina?

8. Ce tradiția spune despre haina?

Answers (Răspunsele)

1. El era fericit ca era copilul lui Rahela și ca Iacov era atât de bătrân.

2. Rahela era mamă lui.

3. Iosif era numele lui.

4. Iacov a iubit pe Iosif mai mult decât cele alte copii lui.

5. Îl a dat o haină frumoasă.

6. Iosif a avut șaptesprezece ani.

7. Biblia spune ca haina era ,,bogat ornamentat.”

8. Tradiție spune ca era o haină de mult culoare.

Leave a Reply