Uncategorized

Romanian Lesson 38, A Story About a Time There Were No Policemen (Limbă Română, Lecție 38, O Povestea Despre un Timp Când Poliția Nu Au Existat)

When I read this story from Genesis 34 the first time, all I could think was everyone was wrong. (Când am citit aceasta povestea din Geneza capitulul 34 prima oara, doar am putut sa gândesc ca toți au greșit.) Dar, daca era poliția în timpul acea, povestea ar fi foarte diferite. (However, if there were police in that time, the story would be very different.)

In the ancient world, there were no policemen. (În lumea antice, poliția nu au existat.) When I was in S. Korea, I learned there was a time that the women in Korea never went into the streets, but stayed at home all the time because there was so much violence in the streets. )Când am fost in Coreea de Sud, am învățat ca era un timp in Coreea când femei niciodată au mers în strada, dar stat acasă tot timpul din cauză ca era atât de mult de violența în străzile.) Those women were smart. (Acel femei erau deștept.) In the story today, it is about a young woman who went out alone. (În povestea de astăzi, e despre o femei tânără pe care au mers afara singura.) Her name was Dinah. (Numele ei era Dina.) She was one of Jacob’s children. (Ea era una din copii lui Iacov.)

Photo by Yogendra Singh on Pexels.com

Dinah just happened to be very pretty. (Dina prin întâmplarea era foarte frumoasa.)

Photo by Yogendra Singh on Pexels.com

Dinah had made friends with some of the women from Shechem. (Dina a făcut prieteni cu niște femei din Sihem.) She went to visit her friends. (Ea a mers în vizita cu niște de prietenie ei.)

Photo by Kafeel Ahmed on Pexels.com

One of the princes of the city, Shechem, saw her and thought she was downright beautiful, and he had to have her. (Unul dintre prinți din oralul, Sihem, a văzut pe ea și a gândit ca ea era foarte frumoasa și el a trebuie sa o aibă pe ea.) He kidnapped her and raped her. ( A răpit-o și a violat-o.) He didn’t let her go home. (El nu a lăsat pe ea sa meargă acasă.) He decided he wanted to keep her and marry her. (El a decis ca el A vrut s-o păstreze și să se mărite cu ea.) He spoke to his father, Hamor, the ruler of the city, and told him he wanted him to make it possible for him to marry her. (El a vorbit cu tatăl lui, Hamor, rege del orașul. și îl a zis ca el a vrut ca el să-i facă posibil să se căsătorească cu ea.)

Photo by Sankalpa Joshi on Pexels.com

Jacob heard what happened to his daughter and was beside himself, but he didn’t say anything. (Iacov a auzit ce a întâmplat cu fiica lui, și era foarte supărat, dar nu a zis nimic.) The father of Shechem, Hamor, came to his house to to talk to him. (Tatăl Sihem lui, Hamor, a venit în casa lui sa vorbească cu el.) Shechem was with him. (Sihem era cu el.)

Photo by Clarita Alave on Pexels.com

Dinah had eleven brothers. (Dina a avut unsprezece frații.) It just so happened they had all just come home from work. (Prin întâmplare, ei tot chair atunci au venit acasă din munca. ) They heard what had happened to their sister, and all of them were beside themselves. (Ei au auzit ce a întâmplat cu sora ei și fiecare dintre ei și erau foarte supărat.) The Israelites never slept with a woman without marrying her first. (Israeliții nu s-au culcat niciodată cu o femeie fără să se căsătorească cu ea.) They felt like what had happened to their sister was one of the biggest disgraces that could ever happen. (Ei au simțit ca ce a întâmplat la sora ei era unul dintre cel mai mare rușine pe care poate sa întâmpla.)

Hamor asked Jacob to let Dinah marry his son. (Hamor a cerut Iacov sa lasă pe Dina sa căsătorește cu fiul lui.) He asked that Jacob let the people of his city intermarry with the Israelites. (El a cerut lui Iacov sa lasă pe poporul din orașul lui sa căsătoresc cu Israeliții.) He suggested that Jacob’s sons marry women from his city. (El a sugerat ca fii Iacov lui poate sa căsătoresc cu femeile din orașul lui.) He said they could settle there, take land, and do business. (El a zis ca ei poate sa locuiesc acolo, ei pământ, și sa facă afacerea.)

Shechem added that he would pay Jacob anything he wanted if he could just marry Dinah. (Sihem a adăugat ca el va îl plătește orice el a vrut daca el a lăsat pe el sa căsătorește cu Dina.) Dinah’s brothers lied. (Frații lui Dina au mințit.) They said Dinah couldn’t marry him because he wasn’t circumcised. (Ei au zis ca Dina nu a putut sa căsătorește cu el ca el nu era circumcis.) They said they would only consent if all the males of the city would be circumcised. to be like them. (Ei au zis ca ar fi de acord doar dacă toți masculii din oraș ar fi circumciși ca ei.)

Photo by Yogendra Singh on Pexels.com

Shechem and Hamor agreed. (Sihem și Hamor erau de acord.) All the men in the city were circumcised. (Tot bărbați din orașul erau circumcis.)

Photo by Daisa TJ on Pexels.com

While the men of the city were still sick and weak from being circumcised, Dinah’s brothers went into the city and killed every last man in the city and took Dinah home. (În timpul când bărbații din orașul era bolnav și slab din cauza ca ei erau circumcis, frații lui Dina au mers în orașul și au ucis fiecare bărbat din oralul și au luat pe Dina acasă.)

luiPhoto by Pixabay on Pexels.com

Sometimes we question our police force. (Uneori punem la îndoială sau forțele de poliție.) However, they had no policemen. ( Cu toate acestea, nu aveau polițiști.) Femeile pot merge de obicei să-și viziteze prietenii astăzi fără să fie răpite și violate. (Women can usually go visit their friends today without being kidnapped and raped.) Bărbații nu trebuie să ia legea în propriile mâini și, eventual, să facă o greșeală atât de teribilă încât nu poate fi anulată niciodată. (Men don’t have to take the law into their own hands and possibly make a mistake so terrible that can never be undone.) S-ar putea să fie oameni imperfecți în forțele noastre de poliție pentru că oamenii sunt imperfecți, dar putem mulțumi lui Dumnezeu că femeile sunt în cea mai mare parte în siguranță doar ieși din casă. (There may be imperfect people in our police forces because people are imperfect, but we can thank God that women are for the most part safe just going out of the house.)

****************************************************************************************

1. Cum se cheamă fiica Iacov lui?

2. Unde Dina a mers?

3. Ce a întâmplat pe Dina?

4. Ce Sihem a vrut?

5. Cine au venit în vizita la Iacov?

6. Ce frații lui Dina au spus lui Sihem și Hamor?

7. Dece frații lui Dina erau atât de supărat?

8. Ce frații lui Dina au făcut când bărbați din orașul erau circumcis?

9. Cum erau străzile pe pământ înainte noi am avut poliție?

10. Dece femei din Coreea nu au mers afara din csele lor în historia?

Answers (Răspunsele)

1. Se cheamă Dina.

2. Ea a mers în orașul în vizita la femei pe care erau prieteni ei.

3. Sihem a răpit o și violat o.

4. El a vrut sa căsătorește cu Dina.

5. Sihem și tatăl lui, Hamor au venit în vizita la Iacov.

6. Ei au spus ca ei erau de acord daca fiecare bărbat din orașul va fi circumcis.

7. Israeliții niciodată a culcat cu o femei înainte ei au căsătorit. Sora lor era foarte dezonorat.)

8. Ei au mers în orașul și au ucis fiecare bărbat din orașul.

9. În timpul înainte, străzile nu au avut siguranța.

10. Ei nu au mers afara ca era atât de mult de violența în străzile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s