Uncategorized

Everyone Needs Compassion (Toți au Nevoie de Compasiune)

Bună Seară. (Good Evening.) Ce faci astăzi? ( How are you today?) Sper ca ești bine. (I hope you are fine.) Și sper ca ai fost la biserică astăzi ca e duminica aici și noi am fost la biserică. (I hope you ere at church today because it is Sunday here, and we were at church.) Mă bucură atât de mult sa meargă la biserica, așa doresc acesta bucuria și pentru cele alți. (Going to church makes me so happy, so I wish this joy for others.) Astăzi, noi am căntat mult cântecele pe care eu nu am auzit înainte. (Today, we sang a lot of songs that I hadnțt heard before.) Îmi place sa cânt atât de mult! (I like to sing so much!) Și am încă una cântec noua să te dau acum. (And now, I have another new song to give you.)

Everyone Needs Compassion

Toți au Nevoie de Compasiune

Photo by Katie E on Pexels.com

Everyone needs compassion

Toți au nevoie de compasiune

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com


A love that’s never failing

O iubire ce niciodată da faliment

Photo by Djordje Petrovic on Pexels.com


Let mercy fall on me

Las milă sa cădea pe mine

Photo by Pixabay on Pexels.com

Everyone needs forgiveness

Toți au nevoie de iertarea

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com


The kindness of a Saviour

Bunătatea Mântuitorul lui

Photo by Aaditya Arora on Pexels.com


The hope of nations

Speranța națiunile lor

(Chorus)

Photo by Benjamin Suter on Pexels.com


Saviour, he can move the mountains

Mântuitor, El poate sa mișcă munții

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com


My God is mighty to save

Dumnezeu meu e puternic sa ne mântuiește

Photo by Franck Denis on Pexels.com


He is mighty to save

El e puternic sa ne mântuiesște

Photo by Pixabay on Pexels.com


Forever Author of Salvation

Întotdeauna e autor de mântuirea

Photo by Ali Yasser Arwand on Pexels.com


He rose and conquered the grave

El a înviat și a cucerit mormântul

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com


Jesus conquered the grave

Isus a cucerit mornântul

Photo by Pixabay on Pexels.com

So take me as you find me

Așa mă duci cum mă gasești

Photo by Flickr on Pexels.com


All my fears and failures

Tot frica mea și căderile mei

Photo by August de Richelieu on Pexels.com


Fill my life again

Umple viață mea din noua

Photo by Erik Mclean on Pexels.com

I give my life to follow

Te dau viață mea sa te urmesc

Photo by Pixabay on Pexels.com


Everything that I believe in

Tot pe care cred

Photo by Malibi 75 on Pexels.com


Now I surrender

Acum cedez

Photo by Burak K on Pexels.com

Shine your light and let the whole world see

Străluciți lumină ta și lăsați toata lumina sa vada

Photo by Franck Denis on Pexels.com


We’re singing for the glory of the risen king Jesus

Suntem cântând pentru gloria de rege Isus pe care a înviat


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s