Uncategorized

A New Creature (O Creatură Nouă)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Sper ca ești bine. (I hope you are fine.) Daca citești Romani capitulul șase, poți sa înțelege ce întâmplă când cineva deveni un creștin. (If you read Romans chapter six, you can understand what happens when someone becomes a Christian.) Nu mai păcătuim, sau cel puțin ne angajăm ferm să nu mai păcătuim. (We stop sinning, or at least we make a strong commitment to stop sinning.) Această decizie merge adânc în interiorul nostru. (This decision goes deep inside of us.) Este ca atunci când Hristos a fost pus la moarte pe cruce. (It is like when Christ was put to death on the cross.) Și-a lăsat vechea viață în urmă așa ne lăsăm vechea viață în urmă. (He left his old life behind just as we leave our old life behind.) L-au pus într-un mormânt. (They put him into a grave.) Oricare ar fi fost viața lui, a fost sacrificată pentru voia lui Dumnezeu. (Whatever his old life was, it was sacrificed to the will of God.)Oglindim acest sacrificiu spre voia lui Dumnezeu când suntem îngropați în apele botezului. (We mirror this sacrifice to the will of God when we are buried in the waters of baptism.) A ieșit din mormânt ca să ducă o viață nouă. (He came up out of the grave to live a new life.) Ieșim din mormântul apos al botezului pentru a trăi o viață nouă. (We come up out of the watery grave of baptism to live a new life.) S-ar putea să luptăm cu păcatul, dar diferența este că în sfârșit încercăm din greu să nu păcătuim. (We may still fight with sin, but the difference is that we are finally trying hard not to sin.) Nu mai trăim așa trăim ]n trecutul. (We don’t live the way we used to live in the past.) Citiți romani capitolul șase; este un capitol la care trebuie să te gândești cu adevărat. (Read Romans chapter six; it is a chapter to really think about.)

A New Creature

O Creatură Nouă

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Buried with Christ, my blessed redeemer,

Îngropat cu Hristos, binecuvântat mântuitorul meu.

Photo by Mike on Pexels.com

Dead to the old life of folly and sin;

Sunt mort pentru vechea viață a nebuniei și a păcatului;

Photo by Maurício Mascaro on Pexels.com

Satan may call me, the world may entreat me,

Satana mă poate suna, lumea mă poate implora,

Photo by Flickr on Pexels.com

There is no voice that answers within.

Nu exista un o voce care răspunde în cadrul.

Chorus:

Photo by Skitterphoto on Pexels.com

Dead to the world, to voices that call me,

Sunt mort pentru lume, pentru vocile care mă cheamă,

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Living anew, obedient and free;

Trăiesc din nou, ascultător și liber;

Photo by TOPHEE MARQUEZ on Pexels.com

Dead to the joys that once did enthrall me

Sunt mort de bucuriile care odată m-au încântat

Photo by Franck Denis on Pexels.com

Yet tis not I, Christ liveth in me.

Totuși, nu e eu, dar Hristos trăiește în mine.

Verse 2:

Photo by Xiaoyu Chen on Pexels.com

Dead unto sin, alive to the spirit,

Sunt mort în fața de păcatele, Sunt în viață pentru a spiritului,

Photo by Pixabay on Pexels.com

Risen with him from the gloom of the grave,

M-am înviat cu Isus din bezna mormântului

Photo by nappy on Pexels.com

All things are new, and I am rejoicing

Tot e noua, și sunt bucuros

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

In his great love, his power to save.

În iubirea mare ale lui, puterea lui sa ma mântuiește.

Verse 3:

Photo by Rifqi Ramadhan on Pexels.com

Sin hath no more, its cruel dominion

Păcatele nu mai are dominație crudă

Photo by Daria Shevtsova on Pexels.com

Walking “in newness of life.”

Sunt umblând ,,în viață nou.”

Photo by Pixabay on Pexels.com

I am free–Glorious life of Christ,

Sunt liber—Viața glorioasa de Hristos,

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

My redeemer which he so richly shareth with me.

Răscumpărătorul meu pe care el împărtășește cu mine atât de bogat.

Leave a Reply