Uncategorized

Romanian Lesson 35, Jacob’s Journey (Limbă Română, Lecție 35, Călătoria Iacov lui)

After Esau had given up his birthright as the oldest son, Jacob tricked his father too. (După Esau a dat jos dreptul său din naștere ca fiul cel mare, Iacov și și-a păcălit și tatăl.) Isaac was very old, (Isaac era foarte bătrân.) Because he was old, he was blind. (Din cauză ca el era bătrân, el era orb. (Because he was old, he was blind.) El nu a știut ca era Iacov pe care el a dat binecuvântarea și nu Esau. (He didn’t know that it was Jacob he gave his blessing and not Esau.) Esau figured out what Jacob did and was thinking about killing him because he was so angry. (Esau și-a dat seama ce a făcut Iacov și se gândea să-l omoare pentru că era atât de furios.) Esau was already married to a Hitite woman. (Esau era deja casatorit la o femei Hitite.) Her name was Judith. (Numele ei era Iudita.) Judith and Esau made a lot of problems for Isaac and Rebecca. (Iudita și Esau au făcut mult problemele pentru Isaac și Rebeca.) So, when Rebecca realized that Esau was so angry he wanted to kill Jacob, she asked Isaac if they could send Jacob away to her people to get a wife. (Așa, când Rebeca a dat seama ca Esau era atât de furios ca el a vrut sa omoara pe Iacov, ea a cerut lui Isaac daca ei putut sa trimite pe Iacov la poporul ei sa gasește o soția.)She said she didn’t want another Hitite woman in her family. (Ea a zis ca ea nu a vrut înca una femei Hitite în familia lor.) Isaac agreed. (Isaac era de acord.) He didnțt want Jacob to marry a Hitite woman either. (Nici el a vrut pe Iacov sa casatorelte cu o femei Hitite.)

Photo by Gregory Rogers on Pexels.com

Așa Iacov a mers în o călătoria spre Haran unde frate lui Rebeca a locuit. (So Jacob went on a trip to Haran where Rebecca’s brother, Laban, lived.)

Photo by Ashir on Pexels.com

Când noaptea a venit, el nu a ajuns în Haran încă, așa el a oprit sa dorm afara. (When night came, he hadn’t arrived in Haran yet, so he stopped to sleep outside.) El a gasit o piatra sa foloselte ca un pernă și a dormit. (He found a rock to use as a pillow and slept.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

Iacov a avut un vis despre o scară. (He had a dream about a staircase.) El a visat ca Dumnezeu era pe vîrful scară lui. (He dreamed that God was at the top of the staircase.)

Photo by Szabolcs Toth on Pexels.com

El a visat ca îngerii era mergând sus și jos pe scara. (He dreamed that angels were going up and down the staircase.) Dumnezeu a vorbit cu Iacov. (God spoke to Jacob.) El a zis: ,,Te dau pământ unde ești.” (He said, “I give you the land where you are.”) Și Dumnezeu a vorbit în continuare: “Sunt Dumnezeu de tatăl tau, Isaac, și de bunicul tau, Avraam. Urmașii tăi vor fi ca praful pământului. Urmașii tăi va locuiesc aici și întinde până nord, sud, est și vest. Toate națiunile de pe pământ vor fi binecuvântate prin tine. Sunt cu tine unde te duci, și te voi aduce înapoi pe acest pământ. Asta e o promisiune și o voi ține.” (God continued to speak, “I am the God of your father Isaac, and of your grandfather, Abraham. Your descendants will be like the dust of the earth. Your descendants will live here and stretch all the way north, south, east, and west. All nations on the earth will be blessed through you. I am with you whereever you, and I will bring you back here. This is a probmise and I am with you.) Dumnezeu era mai lucrând planul lui sa aduca pe oameni în apoit la el prin Iacov. (God was still working his plan to bring people back to him through Jacob.)

Photo by Max Ravier on Pexels.com

Iacov el a fost at\t de șocat ca el a trezit. (Jacob was so shocked that he woke up.) El a simțit ca el a fost dormind la porțile Raiului. (He felt like he was sleeping at the gates of Heaven.) El a luat piatra pe care el a folosit ca o pernă și a pus o sus și a turnat ulei pe ea ca o jertfa lui Dumnezeu. (He took the rock that he used for a pillow and poured oil on it to use as a sacrifice to God.) Era lângă un oraș se cheamă Luz. (It was hear a city called Luz.) Totuși Iacov a schimbat numele. (However, Jacob changed the name.) Iacov a chemat locul pe nume Betel. (Jacob called this place Bethel.) Daca studieze limbă Evreilor, nume Betel e înseamnă cu casa lui Dumnezeu. (If you study Hebrew, the name Bethel means the house of God.) Iacov a învățat sa aibă mai mult credință în Dumnezeu din cauză de visul lui. (Iacob learned to have more trust in God because of his dream.) El a știut ca Dumnezeu era cu el. (He knew that God was with him.) El a știut când el a măncat ca măncarea era din Dumnezeu. (He knew when he ate, the food was from God.) El a decis ca el ar da o zecime din tot ce a deținut lui Dumnezeu. (He decided he would give one tenth of everthing he owned to God. ) Iacov a devenit li mai puternic în credința lui în Dumnezeu. (Jacob because stronger in his faith in God.)

***************************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Ce Esau a vrut sa faca când el a realizat ca el întru adevăr nu a avut dreput lui de nașterea?

2. Cu cine Esau a căsătorit?

3. Dece Avraam și Rebeca nu a vrut Iacov sa căsătorește cu o femie Hitite?

4. Când Iacov a mers pe călătoria lui, În a cui casă călătorea?

5. Dece Iacov a dormit afara?

6. Ce era în visul Iacov lui?

7. Cine era pe vârful de scara?

8. Cine a mers sus și jos pe scara?

9. Ce Dumnezeu a promit lui Iacov?

10. Cum visul afectat pe Iacov?

11. Ce Iacov a gândit despre locul unde el a avut visul?

12. Ce nume Iacov a dat locul?

Answers (Răspunsele)

1. Esau era atât de furios ca el a vrut sa omoară pe Iacov.

2. Esau a căsătorit cu Iudita, femeia Hitite.

3. Ca Iudita și Esau au făcut mult probleme pentru familia.

4. El a avut planul sa meargă la Laban, fratele Rebeccăi.

5. El a dormit afara ca a devenit întuneric și el a fost calatorând. În timpule atunci nu era hotele.

6. Ear a scara pe care a mers până Cer.

7. Dumnezeu era pe vârful de scara.

8. Îngerii au mers sus și jos pe scara.

9. Dumnezeu a promit lui Iacov ca uriașii lui va fi atât de mult ca praf pe pământ. Și el a promit pe Iacov ca pământ unde el a dormit va fie lui și urmașii lui. Și Dumnezeu a zis ca tot națuinele pe pământ va fi binecuvântat prin el.

10. Iacov a devenit mai credincios lui Dumnezeu.

11. Iacov a gândit ca locul under el a avut visul era porțile Raiului.

12. Iacov a chemat pe locul acea Bethel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s