Uncategorized

Romanian Lesson 34, Esau Has No Self Control (Limbă Română, Lecție 34, Esau Nu Are Autocontrol)

In the last Romanian lesson, I told the story of the birth of Jacob and Esau, the grandsons of Abraham and Sarai, and the sons of Isaac and Rebecca. (În ultimat lecție în limbă română, am povestit povestea de nașterea lui Iacov și Esau. Ei erau nepoții lui Avraam și Sarai. Și erau copii lui Isaac și Rebeca.) Povestea aceasta e despre timpul când ei au crescut mare. (The story is about a time when they had grown up.)

Photo by mehdi benhamdi on Pexels.com

Esau grew up to be a hunter. (Esau a crescut pentru a fi un vânător.) Isaac era foarte fericit cu el ca întotdeauna el s-a dus carne din animale sa manâncă. (Isaac was very happy with him because he always brought meat from animals to eat.)

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Iacov a stat acasă mult ajutând pe Mama lui cu lucru ei. (Jacob stayed at home a lot helping his mother with her work.) El și mama lui au înțeles unul pe altul foarte bine. (He and his mother were very close.)

Photo by Oleg Magni on Pexels.com

Întru zi, Iacov Gătea. (One day, Jacob was cooking.) Făcea tocană. (He was making stew.)

Photo by Josh Hild on Pexels.com

Esau Esau vâna în pădure, dar i s-a făcut foame, așa că s-a întors acasă. (Esau had been hunting in the woods, but he got hungry, so he came home.) Era cel mai mare, așa că, conform tradiției, moștenea totul și era șeful când tatăl său Isaac a murit. (He was the oldest, so according to tradition, he would inherit everything and be the boss when his father Isaac died.) El a văzut pe frate sau gătând. (He saw his brother cooking.) El nu a vrut sa aștept sa gateasca mâncarea lui. (He didn’t want to wait to cook his food.) El a vrut m\ncarea lui frate sau. (He wanted his brother’s food.)

Photo by Taryn Elliott on Pexels.com

Esau a cerut lui Iacov pentru mâncarea lui. (Esau asked Jacob for his food.) Iacov a știut despre faptul ca Esau trebuie sa moștenește tot și fi șeful de toți, și el a vrut sa fie cel pe care a moștenit tot și pe care a devenit șeful de toți, (Jacob knew about the fact that Esau should inherit everything and be the boss of everyone, and he wanted to be the one who inherited and to become the boss of everyone.) Așa, Iacob a zis: ,,Poți sa mănânci daca îmi dai dreptul tau sa moștenești tot și daca pot sa fiu șef de toți după tatăl nostru va muri.” (So, Jacob said, “You can eat if you give me the right to inherit everything and if I can be the boss when our father dies.”) Esau a decis ca stomacul lui era cel mai important. (Esau decided his stomach was the most important. ) El nu a putut sa așteaptă sa facă mâncarea și atunci mănâncă. ) He couldn’t wait to make food and then eat.) El a decis ca o singură masa era mai important decât restul viața lui. (He decided that one meal was more important than the rest of his life.) El era ca mult oameni astăzi. (He was like a lot of people today.) El nu a avut auto control de loc. (He didn’t have self control at all.) Esau a zis lui Iacov: ,,Ce valoare are lucru? Ce valoare are sa fiu șeful? Doar vreau sa mănânc acum. Da mi mâncarea ta. Poți sa aibă orice vrei.” (Esau said to Jacob, “What value do things have? What value is it to be the boss? I just want to eat now. give me your food. You can have anything you want.” El a devenit un om foarte sarac pentru o singura masa. (He became a very poor man because of a just one meal.)

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

Dumnezeu a știut înainte acel frații erau născut că Iacov ar avea o voință mai puternică decât Esau. (God knew before these brothers were born that Jacob would have a more powerful will than Esau.) De aceea Dumnezeu a plănuit să-l trimită pe Isus în familia lui Iacov și nu pe Esau. (That is why God planned on sending Jesus through the family of Jacob and not Esau.) Dacă Dumnezeu avea de gând să salveze lumea de păcat, avea nevoie de oameni care aveau controlul de sine. (If God was going to save the world from sin, he needed people who had self control.) Avea nevoie de oameni care să nu renunțe la credința lor în el și să cedeze ispitei tot timpul. (He needed people who would not give up their belief in him and give into temptation all the time.) Jacob avea defectele lui, dar nu avea de gând să renunțe la Dumnezeu. (Jacob had his flaws, but he was never going to give God up.) Dumnezeu a încercat să construiască o națiune din care Isus, salvatorul lumii, ar putea veni. (God was trying to build a nation from which Jesus, the savior of the world, could come.) Acesta a fost doar un alt pas în planul lui Dumnezeu de a salva lumea și de a ne aduce înapoi la el. (This was just another step in God’s plan to save the world and bring us back to him.)

Aceasta povestea și ne spune ca Dumnezeu știe despre ce fel de persona noi vom fi înainte noi suntem nascut. (This story also tell sus that God knows about what kind of person we will be before we are ever born.)

***************************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Ce Esau a făcut cu timpul lui când el a crescut?

2. Ce Iacov a făcut cu timpul lui când el a crescut?

3. Dece Isaac îl a plăcut pe Esau?

4. Dece Rebeca îl a plăcut pe Iacov?

5. După obicei, cine trebuie sa moștenește pe tot ce Isaac are după Isaac va muri?

6. Ce făcea Iacov când Esau a venit de la vânătoare într-o zi?

7. Ce Esau a vrut?

8. Ce Iacov îl a zis?

9. Ce era decișii lui Esau?

10. Dece Esau a crezut ca stomacul lui atunci era mai importante decât restul de viața lui?

11. Dece Dumnezeu a decis ca el va construi o națiune deosebit prin Iacob și nu prin Esau?

12. Ce era planul Dumnezeului?

Answers (Răspunsele)

1. Esau a devenit un vânător.

2. Iacov a stat lângă casa și a ajutat pe mamă lui.

3. Isaac îl a plăcut pe Esau pentru ca Esau s-a dus carne.

4. Rebeca il a plăcut pe Iacov ca el a ajutat pe ea tot timpul.

5. După obicei, Esau trebuie sa moștenește tot ca el era mai învârsta.

6. Iacov gătea.

7. Esau a vrut mâncarea lui Iacov.

8. Iacov îl a zis ca el poate sa mănâncă daca Iacov poate sa moștemește pe tot în loc de Esau.

9. Esau a zis la Iacov ca el poate sa aibă ori ce el vrea doar dac Iacov lasă pe Esau doar sa mănâncă o singura masa.

10. Esau nu a avut autocontrol. Voința lui Esau era foarte slab.

11. Voința lui Iacov era puternic, și Dumnezeu a avut nevoie de cineva cu autocontrol. Daca cineva are autocontrol, ei nu dau jos credința lor în Dumnezeu.

12. De la începutul, când Dumnezeu a pus pe Adam și Eva afara de Gradina, el era trist. El nu a vrut pe ei sa meargă, așa el a făcut planul sa trimite pe Isus în lumea atunci. Pas cu pas, Dumnezeu a fost lucrând planul său. În primul rând, el a avut nevoie de o națiune pe care a iubit pe El. Avraam a crezut în Dumnezeu. Si Iacov a crezut și a avut o voința tare. Dumenzeu a putut sa construește o națuine cu duhul puternic în credința în Dumnezeu prin oameni ca asta. Isus trebuie sa vine prin națuine ca asta. Și Isus va face drumul pentru oameni sa meargă in apoi la Dumnezeu.

Leave a Reply