Uncategorized

Romanian Lesson 33, Isaac and Rebecca Have Children (Limbă Română, Lecție 33, Isaac și Rebeca Au Copii.)

In the last Bible story in Romanian that I told, I talked about how Isaac, the son of Abraham, and his wife, Rebecca got together and how much they loved one another. (In ultimat povestea din Biblia în limbă română que am povestit, am vorbit despre cum Isaac, fiul Avraam lui, și soția lui, Rebeca, au venit împreuna și cât de mult ei au iubit unul be cele alte.) They were happy. (Erau fericit.) There was just one problem. (Era doar un singur problema.) Rebecca couldn’t have kids. (Rebeca nu a putut sa aibă copii.)

Photo by Sankalpa Joshi on Pexels.com

After Abraham died, and after Isaac was already an old man, Isaac decided he needed to pray to God for his wife. (După Avraam a murit, și după Isaac era deja un bărbat bătrân, Isaac a decis ca el trebuie sa se roagă lui Dumnezeu pentru soția lui.) Rebecca was happy that she had never had children, and Isaac loved her and wanted her to have children. (Rebeca nu era fericita ca ea nu a avut copii, și Isaac a iubit pe ea li a vrut ea sa aibă copii.)

Photo by Sandeep Kashyap on Pexels.com

Dumnezeu a ascultat, și Rebeca a devenit însărcinata. (God listened, and Rebecca became pregnant.) Dar ea a simțit ca ceva nu era în regular. (But, she felt like something wasn’t right.) Ea era prea mare și era prea mult mișcare înăuntru de ea. (She was too big, and there was to much movement in her.)

Photo by Yogendra Singh on Pexels.com

Ea s-a rugat lui Dumnezeu. (She prayed to God.) Ea a întrebat de ce era atât de mult de mișcarea înăuntru de ea. (She asked why there was so much movement in her.) Dumnezeu a raspuns: ,,Exista mai mult decât un singur copil în tine. Vei avea gemeni. Fiecare va fi tatăl unei națiuni diferite. Fiul mai mare îl va servi pe fiul cel mic. Fiul mai mic va fi tatăl unei națiuni care este spiritual mai puternică.” (God responded: “There is more than one baby in you. You will have twins. Each one will be the father of a different nation. The older son will serve the younger son. The younger son will be the father of a nation that is spiritually stronger.”)

Photo by Edwin Ariel Valladares on Pexels.com

Rebeca a născut gemeni. (Rebecca gave birth to twins.)

Photo by cottonbro on Pexels.com

Cel mai mare fiul a avut părul roșu. (The oldest child had red hair.) Numele lui era Esau. (His name was Esau.)

Photo by Matt Hardy on Pexels.com

Când Esau a crescut mare, avea pielea roz și mult păr roșcat. (When Esau grew up, he had pink skin and lots of red hair.) Destinul lui era să devină tatăl unei națiuni. (His destiny was to become the father of a nation.) Destinul său a fost, de asemenea, de a servi fratele său mai mic. (His destiny was also to serve his younger brother.)

Photo by Lucky Trips on Pexels.com

Frate mai mica era Iacov. (The younger brother was Jacob.)

Photo by mentatdgt on Pexels.com

Când Iacov a crescut mare, el a avut pârul negru ca tatăl lui. (When Jacob grew up, he had black hair like his father.) Totuși el nu a avut atât de mult de pâr ca frate lui. (However, he didn’t have as much hair as his brother.) Destinul lui era să devină tatăl altei națiuni. (His destiny was to become the father of another nation.) Destinul său era să fie puternic din punct de vedere spiritual, să-L iubească foarte mult pe Dumnezeu și să fie tatăl unei națiuni puternice din punct de vedere spiritual. (His destiny was to be spiritually strong, to love God a lot, and to be the father of a nation that was spiritually strong.)

***************************************************************************************

1. Dece Rebeca era nefericita?

2. Ce Isaac a făcut sa încearcă a ajută pe Rebeca?

3. Dumnezeu le a dat un copil?

4. Dece Rebeca era tulburat despre sărcina ei?

5. Ce Rebeca a făcut când ea era îngrijorat?

6. Cât de mult de copii Dumnezeu a zis va veni din Rebeca?

7. Ce era numele de frate mai mare?

8. Ce era numele de frate mai mic?

9. Ce fel de pâr a avut Esau și ce era destinul lui?

10. Ce fel de pâr a avut Iacov li ce era destinul lui?

Answers (Răspunsele)

1. Ea a devenit bătrână și nu a avut copii.

2. Isaac s-a rugat lui Dumnezeu sa ajuta pe Rebeca.

3. Da. Dumnezeu le a dat doi copii.

4. Când Rebeca era însărcinată, ea era prea mare și era prea mult mișcarea înăuntru de ea.

5. Ea s-a rugat lui Dumnezeu.

6. Dumnezeu a zis ca Rebeca va avea gemeni.

7. Numele de frate mai mare era Esau.

8. Numele de frate mai mic era Iacov.

9. Esau a avut mult pârul roșu și destinul lui era sa slujească pe frate lui și el va veni tatăl de un națiune.

10. Iacov a avut pârul negru, și destinul lui era sa fie iubește pe Dumnezeu mai puternic și sa fie tatăl de un națiune pe care va avea mai mult iubirea pentru Dumnezeu. Ele vor fi spritually mai puternic

Leave a Reply