Uncategorized

Romanian Lesson 31, Abraham Tested (Limbă Română, Lecție 31, Avraam pus în Încercare)

God made a plan from the beginning of the world to bring mankind back to him. (Dumnezeu a făcut un plan de la începutul pământul lui sa aduce pe oameni în apoi la el.) Pentru planul acest sa merge, el a avut nevoie de un bărbat cu tare credența. (For this plan to work, he needed a man with strong faith.) El a crezut ca Avraam era acest om. (He thought that Abraham was this man.) Asta e de ce el a dat lui Avraam ful lui, Isaac. (That is why he gave him his son, Isaac.) Dumnezeu a iubit pe oameni atât de mult ca planul lui a avut în ea sa trimite fiul lui pe pământ chair si el a știut ca oamenii va ucide fiul lui. (God loved people so much that his plan had in it to send his song to the earth even though he knew that people would kill him.) Dumnezeu a trebuit sa avea un om cu credința atât de tare el va lasă pe fiul lui sa moare pentru oameni sa iubesc pe Dumnezeu ca Dumnezeu ne a iubit atât de mult sa las pe fiul lui sa moare pentru oameni. (God had to have a man with faith so strong he would let his son die for people to love God like God loved us so much to let his son die for people.) Dumnezeu a știut ca legătura dintre Avraam și el a trebuit sa fi foarte, foarte tare. (God knew that the connection between Abraham and him had to be very, very strong.) Daca acea legătură nu era tare, planul Dumnezeu lui sa aducă oameni în apoi la el nu va merge. (If this connection wasn’t strong, God’s plan to bring mankind back to himself wouldn’t work.)

Photo by Agung Pandit Wiguna on Pexels.com

Avraam a iubit pe fiul lui, Isaac, foarte mult. (Abraham loved his son, Isaac, very much.)

Photo by Chavdar Lungov on Pexels.com

Dumnezeu a vorbit du Avraam și îl a zis sa meargă la țară Moria. (God spoke to Abraham and said to him to go to the region of Moriah.) El a zis lui Avraam sa se duce fiul lui cu el. (He said to take his son with him.) Dumnezeu a zis lui Avraam ca fiul lui, Isaac va fi un jertfa la Dumnezeu. (God told Abraham that his son, Isaac, would be a sacrifice to God.) Dumnezeu nu a avut planul pentru Avraam sa ucide pe fiul lui. (God didn’t plan for Abraham to kill his son.) El doar a vrut sa știe daca Avraam a iubit pe el destul sa clădește soarta lumea lui pe el. (He just wanted to know if Abraham loved him enough to build the fate of the world on him.)

Photo by Hrishikesh Deshkar on Pexels.com

Abraham a împachetat tot pe care el a avut nevoie de pe un măgar. (Abraham packed everything he needed on a donkey.) El a luat servitori lui și Isaac la Moria. (He took his servants and Isaac to Moriah.)

Photo by Kasuma on Pexels.com

Când ei au ajuns, Avraam a lăsat servitorii și măgar sa îl așteaptă și a urcat pe munte doar cu Isaac. (When they arrived, Abraham left the servants and the donkey to wait and climbed the mountain with Isaac.)

Photo by Tatiana Syrikova on Pexels.com

Isaac a zis: ,,Tatăl, avem foc și lemn sunt aici, dar unde e oaie pentru jertfa?” (Isaac said, “Father, we have the fire and the wood here, but where is the lamb for the offering?” Avraam a răspuns: ,,Dumnezeu va ne da oaie pentru jertfa.” Abraham responded, “God will give us the lamb for the sacrifice.”

Photo by Oziel Gómez on Pexels.com

Avraam a aranjat pe lemn pentru un foc. (Abraham arranged the wood for a fire.) El a pus pe Isaac pe lemnul. (He put Isaac on the wood.) Sunt sigur ca tot acest timpul el a gândit: ..Asta e atât de ciudat. Dece Dumnezeu mi a dat un fiul doar sa îl ei de mine?” (I am sure that al this time he was thinking, “This is really strange. Why did God give me a son just to take him from me?” ) Dar Avraam a avut credința în Dumnezeu. (But Avraham had faith in God.) Poate el a gândit ca după Isaac va moare, ca Dumnezeu va îl duce în apoi la viața. (Perhaps he was thinking that after Isaac would die, that God will bring him back to life.)

Photo by Lindsey K on Pexels.com

Când Avraam era aproape sa ucide pe Isaac, Dumnezeu a trimis un înger. (When Abraham was about to kill Isaac, God sent an angel.) Îngerul a zis lui Avraam ca Dumnezeu nu vrea el sa ucide pe fiul lui. (The angel said to Abraham that God didn’t want him to kill his son.) Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Acum știu ca mă iubești mai mult decât tot cele alte pentru ca nici nu a țintuit pe fiul lui de mine.” (God said to Abraham, “Now I know that you love me more than anything else because you didn’t even keep your son from me.”)

Photo by Pixabay on Pexels.com

Avraam a uitat sus și acolo era un berbec prins în stufărișul. (Abraham looked up, and there was a ram caught in the thicket.) În loc de fiul lui, Avraam a jertfit pe berbecul. (Instead of his son, Abraham sacrificed the ram.) Avram a chemat locul acea ,,Dumnezeu va se aproviziona” ca Dumnezeu a trimis pe berbecul. (Abraham called that place, “God will provide” because God sent the ram.)

Photo by Anastasia Zhenina on Pexels.com

Îngerul a vorbit cu Avraam din nou: ,,Asta e ce Dumnezeu zice: Din cauză- ca ai făcut asta și ca nu ai țintuit fiul ta de mine. te binecuvântează. Copii tai va fi atât de mult ca numărul lor va fi atât de mare ca stele. Numărul lor va fie atât de mare ca numărul de nisip pe plaja. Copii tai va avea mult orașe și tot națiune pe pământ va fi binecuvântat prin tine ca tu mi a ascultat.” The angel spoke to Abraham again, “This is what God says: Because you did this and didn’t withhold your son from me, I will bless you. Your children will be as many as the stars. They will be as many as the grains of sand on the beach. Your children will have many cities, and all nations on the earth will be blessed through you because you listened to me.”

Photo by chris carroll on Pexels.com

Avraam și Isaac au mers în apoi la măgar și servitoare. (Abraham and Isaac went back to the donkeys and the servants.) Toți au mers acasă. (Everyone went home.)

****************************************************************************************

1. Unde Dumnezeu a zis lui Avraam el a vrut el sa meargă?

2. Ce Dumnezeu a zis lui Avraam sa facă acolo?

3. Cine a mers cu Avraam?

4. Avraam a avut planul sa da fiul lui ca o jertfa lui Dumnezeu?

5. Avraam a dat fiul lui ca o jertfa lui Dumnezeu?

6. Ce era prins în stufărișul?

7. Ce Avraam a făcut cu berbecul?

8. Dece era important lui Dumnezeu sa știe cât de mult ca Avraam a iubit pe el?

9. Ce era planul pentru pământ prin Avraam?

10. După Avraam a jertfit pe berbecul, unde el, Isaac, și servitoare au mers?

Răspunsele (Answers)

1. Dumnezeu a zis lui Avraam sa meargă in Moria.

2. Dumnezeu a zis lui Avraam sa da pe fiul lui ca o jertfa.

3. Fiul lui și servitoare lui.

4. Da, Avraam a avut un plan sa da pe fiul lui ca o jertfa lui Dumnezeu, dar a crezut ca Dumnezeu va lasă pe fiul lui sa trăiește oricum.

5. Nu Avraam nu a dat fiul lui ca o jertfa lui Dumnezeu.

6. Un berbec era prins in stufărișul.

7. Avraam a dat pe berbecul ca o jertfa Dumnezeu lui.

8. Dumnezeu a avut nevoie de un bărbat pe care a iubit pe el o sută la sută ca Avraam a făcut parte din planul lui Dumnezeu sa se duca pe oameni în apoi la El.

9. Dumnezeu a avut nevoie de un bărbat pe care a iubit pe el atât de mult ca tot oameni pe care a venit din el va înțelege și iubește pe Dumnezeu. Și el a vrut sa folosește pe națiune acestea sa binecuvântează pe restul el lumea.

10. Toți au mers acasă.

Leave a Reply