Uncategorized

Romanian Lesson 27, The World’s First Surrogate Mother (Limbă Română, Lecție 27, Primul Mamă Înlocuitor Lumea Lui)

În ultimat lecție de limbă română din Biblia, noi am vorbit despre când Dumnezeu a făcut doi promisiunile lui Avram. (In the last Romanian lessons from the Bible, we talked about when God made two promises to Abraham.) Primul promisiunea era ca Avram va fie un tatăl de mult națiune. (The first promise was that Abraham would be the father of many nations.) Avram a crezut ce Dumnezeu a zis. (Abraham believed what God said.) Totuși, soție lui nu a crezut. (However, his wife didn’t believe.) Ea a crezut ca ea nu poate sa aibă copii. (She thought that she couldn’t have children.) Așa, ea a făcut un plan. (So, she made a plan.) Ea a crezut ca ea a știut mai mult decât Dumnezeu, și ca ea trebuie sa ajuta pe Dumnezeu. (She thought she knew more than God, and that she needed to help God.) Credință ei nu era atât de puternic ca soțul ei. (Her faith was not as powerful as her husband’s.)

Photo by DreamLens Production on Pexels.com

Sarai era o femei bogată cu servitoare. (Sarah was a rich woman with servants.) Daca ea nu a putut sa facă ceva, întotdeauna servitoare au făcut o pentru ea. (If she couldn’t do something, always her servants did it for her.) Ea a știut ca ea nu poate sa aibă copii. (She knew she couldn’t have children.) Ea a uitat spre servitoarele ei pentru ajutor. (She looked at her servants for help.) Ea a gândit ca poate unul dintre ei poate sa aibă un copil pentru Avram sa aibă coborâtori. (She thought that perhaps one of them could have a child for Abraham to have descendants.)

Photo by Anubhaw Anand on Pexels.com

Ea a vorbit cu Avram despre idea ei. (She talked to Abraham about her idea.) El era de acord. (He agreed.) Sarai a trimis pe servitoarea ei, Agar, sa dorm cu Avram. (Sarah sent her serving girl, Hagar, to sleep with Abraham.) Dumnezeu nu a scuzat asta. (God did not condone this.) Era doar idea de Sarai, și Avram a ascultat le soție lui. (It was just the idea of Sarah, and Abraham listened to his wife.) Agar a devenit însărcinată. (Hagar became pregnant.)

Photo by DreamLens Production on Pexels.com

După Agar a devenit însărcinata, ea a bătut joc de Sarai. (After Hagar became pregnant, she made fun of Sarah.) Agar a simțit superior de maestră ei și a tratat pe Sarai întru un mod rău. (Hagar felt superior to her mistress and treated Sarah badly.)

Photo by DreamLens Production on Pexels.com

Sarai a vorbit cu soțul ei. (Sarah spoke to her husband.) Ea îl a spus ca Agar era făcând. (She told him what Hagar was doing.) Avram a iubit pe soția lui, așa el a zis ca Sarai a putut sa facă orice ea a vrut sa facă la Agar. (Abraham loved his wife, so he said that Sarah could do anything she wanted to Hagar.)

Photo by Sandeep Kashyap on Pexels.com

Sarai a avut răzbunarea lui. (Sarah had her revenge.) Ea a tratat pe Agar întru un mod rău. (She treated Hagar badly.) Agar era foarte nefericita. (Hagar was very unhappy.) Ea a fugit de Sarai. (She ran from Sarah.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

Un înger Domnul lui a găsit pe Agar în pustiu. (An angel of God found Hagar in the desert.) Îngerul a întrebat: ,,Unde mergi?” (The angel asked, “Where are you going?) Agar a răspuns: ,,Fug de Sarai, maestră mea.” (Hagar responded, “I am running from Sarah, my mistress.”) Îngerul a zis: ,,Mergi înapoi. Faci ce Sarai te spune. Daca faci astă, și tu vei avea mult coborâtori. Când copilul ta e născut, va fi un băiat. Numele lui va fi Ismael. El va fi un om sălbatic ca un măgar. El va lupta cu toți.” (The angel said, “Go back. Do what Sarah tells you. If you do this, you will have a lot of descendants. When your child is born, it will be a boy. His name will be Ishmael. He will be a wild man, like a donkey. He will fight with everyone.”)

Photo by Alexander Zvir on Pexels.com

Îngerul a dat lui Agar apă sa bea. (The angel gave Hagar water to drink.) Agar era fericită ca ea a simțit ca Dumnezeu a recunoscut ca ea a avut probleme. (Hagar was happy because she felt that God recognized that she had problems.) Oameni au construit un izvor unde Agar a întâlnit pe îngerul. (People built a well where Hagar met the angel.)

Photo by Subham Majumder on Pexels.com

Agar a mers înapoi. (Hagar went back.) Ea sa născut pe Ismael. (She gave birth to Ishmael.) Problemele era creat ca oameni nu au avut destul de credință în Dumnezeu. (The problems were created because people didn’t have enough faith in God.) Ismael nu era copilul pe care Dumnezeu a promit lui Avram. (Ismael was not the child that God had promised Abraham.) Nu a putut sa fie ca el era creat ca oameni nu au avut destul de credința. (He couldn’t be because the people didn’t have enough faith.) Totuși, el a devenit un comfort pentru mama lui, Agar. (However, he became a comfort for his mother, Hagar.) Copilul de promisiune lui Dumnezeu către Avram a trebuit sa vine de credința în Dumnezeu, nu din planul oameni lui. (The child of the promise of God toward Abraham had to come from faith in God, not for the plan of people.) Ismael era născut de lipsa de credința. (Ismael era născut de lipsa de credința.)

*******************************************************************************

Întrebare (Questions)

1. Dece Sarai a trims pe servitoarea ei la Avram?

2. Al cui plan era pentru Agar sa dorm cu Avram?

3. Ce a întâmplat când Agar a dormit du Avram?

4. Ce Agar a făcut după ea a devenit însărcinată?

5. Ce Sarai a făcut când Agar a bătut joc de ea?

6. Când Sarai a vorbit cu Avram despre Agar, ce Avram a zis?

7. Ce Sarai a făcut lui Agar?

8. Când Sari a tratat pe Agar rău, ce Agar a făcut?

9. Cine a găsit pe Agar în pustiu?

10. Unde Agar a mers după îngerul a vorbit cu ea?

11. Ismael era copilul de promisiunea lui Dumnezeu către Avram?

12. Dece Ismael nu a putut sa fie copilul de promisiunea de Dumnezeu către Avram?

*************************************************************************************

Răspunsele (Answers)

1. Sarai nu a putut sa aibă copii, și ea a decis sa ajut pe Dumnezeu.

2. Era planul lui Sarai.

3. Agar a devenit însărcinată.

4. Agar a bătut joc la Sarai.

5. Sarai a vorbit cu Avram.

6. Avram a zis lui Sarai ca Agar era servitoarea ei, și ea a putut sa facă orice ea a vrut du Agar.

7. Sarai a avut răzbunarea ei și a tratat și pe Agar întru un mod rău.

8. Agar a fugit de Sarai.

9. Un înger a găsit pe Agar în pustiu.

10. Agar a mers in apoi.

11. Nu Ismael nu era copilul de promisiunea lui Dumnezeu către Avram.

12. Ismael nu a putut sa fie copilul de promisiunea lui Dumnezeu pentru ca Ismael nu era născut de credința. El era născut de lipsa de credința.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s