Uncategorized

Living By Faith (Trăind de Credință)

Bună Seară (Good Evening) Ce faci? (How are you?) Astăzi e zi de nașterea mea. (Today is my birthday.) Când am fost în România, tot oameni au gândit în ziuă lor ca ei au trebuit sa facă prujitură și da la celelalte. (When I was in Romania, all the people that on their birthday they needed to make cake and give it to others.) Am avut și o studentă pe care a gândit ca ea a avut prea mult de muncă pe ziuă și a insistat ca ea nu a putut sa vine în scoală pe ziuă ei. (I had a girl student that thought that she had too much work on her birthday and insisted that she couldn’t come to school on her birthday.) Era cam de amuzant pentru mine ca în America, noi tratăm pe oameni ca ei sunt foarte deosebit pe ziuă lor și noi nu lăsăm pe ei sa lucru de loc daca putem. (It was funny for me because in America we treat people like they are very special on their birthday and we don’t let them work at all if we can.) Dar niciodata cineva nu merge la scoala sau serviciu ca e ziuă lor. (But, someone never didn’t go to school or work on their birthday.) Fiecare cultură face ziuă de naștera diferite. (Every culture does birthdays different.)

Avem module diferite de viața un pic, dar în fiecare țară exista oameni iubesc pe Dumnezeu. (We have a little different ways of life, but in every country, there are people who love God.) Noi știam ca el exista. (We know he exists.) Noi știam ca el ne iubește. (We know that he loves us.) Noi încercam sa facem ce Dumnezeu vrea. (We try to do what God wants.) Putem sa găsim ce Dumnezeu vrea daca studiam Biblia. (We can find what God wants if we study the Bible.) Trebuie sa avem credința în cuvântule Isus lui. (We have to have faith in the words of Jesus.) Trebuie sa știam ca el știe mai bine decât noi. (We have to know that he knows better than we do.) Trebuie sa avem credința în Dumnezeu. (We have to have faith in God.)

Living by Faith

Trăind de Credință

Photo by Aleksandar Pasaric on Pexels.com

I care not today for what the morrow may bring, if shadow or

Nu contează astăzi pentru ce mâine poate sa ne duce, daca umbra sau

Photo by Gustavo Fring on Pexels.com

Sunshine or rain. The Lord I know ruleth o’er everything,

Strălucire de soare. Domnul, știu, conduce peste tot

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

And all of my worry is vain.

Și tot grijă mea e în vana.

Chorus:

Photo by Flickr on Pexels.com

Living by faith in Jesus above , Trusting, confiding

Trăind de credință în Isus în sus, având încredere,

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

In his great love; From all harm safe

În iubirea măreți lui; în siguranța de tot rău

Photo by Katie E on Pexels.com

In His sheltering arm, I’m living by faith

În brațele adăpostind lui, sunt trăind de credință

Photo by Tatiana Syrikova on Pexels.com

And feel no alarm.

Si nu simt nici un pic de alarmă.

Verse 2:

Photo by Ralph W. lambrecht on Pexels.com

Tho tempests may blow and the storm clouds arise,

Chair și daca furtunile poate sa sufla și nor furtunile lui vine,

Photo by Tim Mossholder on Pexels.com

Obscuring the brightness of life, I’m never alarmed at

Ascunzând strălucirile viață lui, Nu sunt niciodată frică

Photo by Franck Denis on Pexels.com

The overcast skies. The Master looks on at the strife.

De cerurile înnorat. Maestru se iute pe conflictul.

Verse 3:

Photo by Pixabay on Pexels.com

Our Lord will return to this earth some sweet day,

Domnul nostru va întoarce la acest pământul întru zi dulce.

Photo by fauxels on Pexels.com

Our troubles will then all be o’er, The Master so

Necazurile noștri va atunci fi terminat, Maestrul atât de

Photo by Pixabay on Pexels.com

Gently will lead us away, beyond that blest Heavenly shore.

Cu blândeți va ne conduce departe, mai departe de acel plaja binecuvântat de Cer.

Leave a Reply