Uncategorized

Romanian Lesson 24, Abraham and Lot (Limbă Română, Lecție 24, Avram și Lot)

În ultimat lecție despre Avram, am vorbit despre credință lui. (In the last lesson about Abraham, I talked about the faith of Abraham.) Era un foamete în Canaan, și Avram a mers în Egipt pentru un pic. (There was a famine in Canaan, and Abraham went into Egypt.) Povestea aceea e despre slăbiciunile lui Avram și cum el a devenit bogat. (That story is about a weakness of Abraham and how he became rich.) Avram era ființă umană ca noi și nu era perfect, dar era un om bun. (Abraham was a human being like we are, and he wasn’t perfect, but he was a good man.) Când el a venit din Egipt, el era bogat. (When he left Egypt, he was rich.) Povestea aceasta are loc când el era pe călătorie în apoi la Canaan. (This story takes place when he was on a trip back to Canaan.)

Photo by kailash kumar on Pexels.com

Avram și nepotul Lot lui erau păstori. (Abraham and his nephew Lot were shepherds.) Ei au găsit ca nu era destul de iarbă pentru tot oaie lor. (The found that there was not enough grass for all their sheep.) Ei au decis sa despărțeau. (They decided to separate.) Cu doi turmele mai mici în loc de unul mare, ei au decis ca oaie lor poate sa aibă destul de mâncă. (With two smaller flocks in place of one big one, they decided that their sheep could have enough to eat.) Avram a lăsat nepotul lui alege unde el a vrut sa meargă. (Abraham let his nephew choose where he wanted to go.) Era doi locurile în alegerea. (There were two places to choose from.)

Photo by Ákos Szabó on Pexels.com

Lot a văzut pământul spre Iordan, și era frumoasă. (Lot saw the land toward Jordan, and it was beautiful.) Era mult iarba verde și alte plantele. (There was a lot of green grass and other plants.) Era ca gradină Edenul lui. (It was like the Garden of Eden.) Pământul acest era spre Sodom și Gomora. (This land was toward Sodom and Gomorrah.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

Pământul spre Canaan nu era atât de frumoasa, dar era alegerea al doilea. (The land toward Canaan wasn’t so beautiful, but it was the second choice.)

Photo by David McBee on Pexels.com

Lot a ales pământul spre Sodom ca era pământul mai bun. (Lot chose the land toward Sodom because it was better land.) El a luat tot oameni pe care a lucrat pentru el și tot oaie lui. (He took all the people who worked for him and all his sheep.) Ei au pus cortele lor întru un loc foarte frumoasă. (They put their tents in a very beautiful place.)


Photo by Skitterphoto on Pexels.com

Oaie Lot lui au avut mult frumoasa iarba verde sa mănânc. (Lot’s sheep had a lot of beautiful green grass to eat.)

Photo by Robert Forever Ago on Pexels.com

Avram nu era egoist de loc. (Abraham wasn’t selfish at all.) El a pus cortul lui unde nu era mult iarba în Canaan. (He put his tent where there wasn’t a lot of grass.)

Photo by Peter Fazekas on Pexels.com

Oaie Avram lui nu au avut mult iarba verde sa mănânc, dar Avram nu a plâns din potrivit Lot. (Abraham’s sheep didn’t have a lot of green grass to eat, but Abraham didn’t cry against Lot.) Ei mai erau prieteni. (They were still friends.) Avram a iertat Lot și nici a gândit despre faptul ca Lot era egoist. (Abraham forgave Lot and didn’t even think about the fact that Lot was selfish.)

Noi trebuie sa folosim Avram ca exemplu nostru. (We should used Abraham as our example.)

*******************************************************************************

Questions (Întrebare)

1. Cine a călătorit cu Avram?

2. Ce Avram și Lot au făcut pentru bani?

3. Ce problemă era?

4. Cine a putut sa aleagă primul?

5. Ce Lot a ales?

6. Cum era pământul spre Sodom?

7. Cum era pământul spre Canaan?

8. Avram a plâns dimpotrivă Lot?

9. Cine e exemplu nostru?

10. Cine era egoist?

Answers (Răspunsele)

1. Avram și nepotul lui, Lot au călătorit împreuna.

2. Avram și Lot erau păstori.

3. Nu era destul de iarba verde pentru o turma mare.

4. Lot a putut sa aleagă primul.

5. Lot a ales pământul spre Sodom unde iarbă era foarte verde.

6. Iarbă spre Sodom era foarte verde.

7. Pământul spre Canaan nu a avut iarba verde.

8. Nu Avram nu a plâns dimpotrivă de Lot.

9. Avram e exemplu nostru.

10. Lot era egoist.

Leave a Reply