Uncategorized

Romanian Lesson 23, The Call of Abraham (Limbă Română, Lecție 23, Chemarea de Avram)

After the Tower of Babel, people spread across the earth. (După Turnul Babel, oameni au întins peste pământul.) Each group speaking a different language. (Fiecare grupul au vorbit o limbă diferite.) After the big flood, a nation came from each of Noah’s sons. (După potopul mare, o națiune a venit din fiecare fiul lui Noe.) The names of Noah’s sons were Ham, Shem, and Japheth. (Numele de fii Noe lui erau Sem, Ham, și Iafet.) This is the account of a man from the nation that came from Shem. (Asta e contul de un bărbat de națiune pe care a venit den Sem.) The people had gone to the land of Ur of Chaldees in Mesopotamia. (Omenii au merseră la pământul de Ur de Haldea în Mesopotamia.) If you read history books today, the Ur of Mesopotamia is known as “the cradle of civilization.” (Daca citești cărți de historia astăzi, Ur de Mesopotamia e cunoscut ca ” Leagănul Civilizație lui.”) A man named Abram was living in the Ur of Mesopotamia. (Un om chemat Avram era locuind în acel Ur de Mesopotamia.) Mesopotamia is between the Euphrates and Tigris rivers, two of the rivers that were bordering the Garden of Eden. (Mesopotamia e dintre râurile Eufratul și Tigroaică pe care erau la granița Gradină Eden lui.) Today, it is southern Iraqi. (Astăzi, e Iraqi de Sud.)

Photo by Vikas Sawant on Pexels.com

Era un hombre chemat Terah pe care a locuit în Ur. (There was a man called Terah that lived in Ur.) El a plecat de Ur cu familia lui și a mers la Haran, un pic sud-est de Ur. (He left Ur with his family and went to Haran, a little south-east of Ur.) Planul lui era sa meargă în Canaan, dar el a oprit în Haran. (His plan was to go to Canaan, but he stopped in Haran.) Oameni au trait mult ani în timpul acea pentru ca Terah a trait pentru 205 ani, și după acea, el a murit. (People lived a lot of years in that time because Terah lived for 205 years, and after that, he died.) Familia lui era lăsat în Haran de Halea fără el. (His family was left in Haran of Chaldea without him.)

Photo by SHAHBAZ AKRAM on Pexels.com

Fiul lui a devenit lider familia lui în locul lui. (His son became the leader of the family in his place.) Fiul Terah lui era Avram. (The son of Terah was Abram.) Dumnezeu a vrut Avram sa meargă la Canaan și sa fie separat de poporul lui pentru ca doar Avram a crezut în Dumnezeu. (God wanted Abram to go to Canaan and to be separated from his people because Abram believed in God.) Dumnezeu a avut un plan de la începutul timpul lui sa se duca pe oameni în apoi la el însuși. (God had a plan from the beginning of time to bring man back to himself.) Dumnezeu a avut nevoie de o calea sa facă credința puternic în oameni. (God needed a way to make faith powerful in people.) Avram a avut o credința puternic, și Dumnezeu a vrut copii lui sa fie ca el. (Abram had a powerful faith, and God wanted his children to be like him.) Dumnezeu nu a vrut copii lui sa fie influențat de oameni din Haram sau Ur de Haldea pe care au slujit idoli. (God didn’t want his children to be influenced by the people of Haran or Ur of the Chaldees who worshiped idols.) Dumnezeu a zis lui Avram sa meargă în Canaan. (God told Abram to go to Canaan.) Îl a zis sa pleacă din poporul lui și a zis ca el îl arat unde el trebuie sa meargă. (He said to leave his people and said that he would show him where to go.)

Dumnezeu îl a zis ca daca el a mers, Dumnezeu va face din Avram o națiune mare și îl binecuvântează. (God said that if he went, God would make from Abram a great nation and bless him.) Dumnezeu a zis ca daca Avram va ascult lui, Dumnezeu va face numele lui Avram mare și tot națiunile pe pământul va fie binecuvântat prin el. (God said that if Abram would listen to him, God would make his name great, and all the nations on the earth would be blessed through him.)

Photo by Vikas Sawant on Pexels.com

Avram a crezut ce Dumnezeu a zis. (Abram believed what God said.) El a luat familia lui și a plecat de Haldea. (He took his family and left the Chaldees.)

Photo by Lăzuran Călin on Pexels.com

Nu era hotele în timpul acea, așa Avram și familia lui a locuit în cortele. (There were no hotels in that time, so Abram and his family lived in tents.) Ei au mers în Canaan. (They went to Canaan.) Nu a avut o casa permanent, așa chair și daca ei au mers în Canaan, au locuit în cortele și a călătorit în Canaan. (They didn’t have a permanent house, so they lived in tents and traveled around in Canaan.)

Photo by SHAHBAZ AKRAM on Pexels.com

Biblia spune en Noul Testamentul ca Avram a devenit modelul de credință pentru restul de noi. (The Bible says in the New Testament that Abram became the model of faith for the rest of us.) Cât de mult de noi va pleacă din casele noștri și mergem în alta țara căutând pentru un loc ei nu au știut ca Dumnezeu le au cerut? (How many of us would leave our homes and go to another country looking for a place we didn’t know because God asked us to?) El a avut credința ca Dumnezeu va avea grijă de el și de familia lui. (He had faith that God would take care of him and his family.)

****************************************************************************************

Întrebare (Questions)

1. Cine era tatăl lui Avram și de care familia a venit?

2. Unde tatăl lui Avram a vrut sa meargă?

3. Unde tatăl lui Avram a mers?

4. Dece Dumnezeu a vrut Avram sa fie separat de poporul lui?

5. Ce fel de promisiune Dumnezeu a făcut la Avram?

6. Avram a crezut ce Dumnezeu a zis?

7. Unde Avram a mers?

8. Unde Avram a stat?

9. Era hotele în timpul acea?

10. Dece Avram e modelul pentru oameni de astăzi?

Answers (Răspunsele)

1. Tatăl lui Avram era Terah, și el a venit din familia de Noe și Sem.

2. El a vrut sa meargă în Canaan.

3. Tatăl lui Avram a mers în Haran în Haldea.

4. Avram a avut o credința mare, și Dumnezeu a avut un plan sa facă familia lui Avram sa aibă o credința mare. Dumnezeu nu a vrut copii lui Avram sa slujește pe idoli, așa el a trebuit sa le facă separat de oameni pe car au slujit idoli. Dumnezeu a avut nevoie de un poporul cu o mare credința pentru planul lui sa se duca oameni în apoi lui.

5. Dumnezeu a promit lui Avram sa îl facă o națiune mare. Și ca tot națiunile pe pământul va fie binecuvântat prin el. Dumnezeu a zis ca Avram va deveni un bărbat pe care tot oameni va crede ca el e mare.

6. Da, Avram a crezut ce Dumnezeu a zis.

7. Avram a mers în Canaan.

8. Avram a stat în Canaan. Avram a stat în cortele, nu în casele.

9. Nu, hotelele nu existat atunci.

10. Avram e modelul nostru pentru ca el un a înțeles tot, dar el a crezut ce Dumnezeu a zis și a făcut ce dumnezeu a zis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s