Uncategorized

His Name is Wonderful (Numele lui e Minunata)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Sper ca ești bine. (I hope you are fine.) Lumea peste tot sunt treznit acum. (People everywhere are crazy right now.) E doar un singur răspuns putem sa le dăm. (There is only one answer we can give them.) Calea lui Dumnezeu sunt mai bun decât tot cele alte. (The ways of God are better than all others.)

His Name is Wonderful

Numele lui e Minunata

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

His name is wonderful, his name is wonderful, his name is wonderful,

Numele lui e minunată, numele lui e minunată, numele lui e minunată,

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jesus my Lord; He is the mighty king, master of everything,

Iesu, Domnul meu; El e rege puternic, stăpân de tot,

Photo by Quang Nguyen Vinh on Pexels.com

His name is wonderful, Jesus my Lord. He’s the great shepherd,

Numele lui e minunată, Iesu Domnul me. El e pastorul mare,

Photo by Pixabay on Pexels.com

the Rock of all ages, almighty God is he;

Piatra de tot timpul, el e Dumnezeu atotputernic;

Photo by Ylanite Koppens on Pexels.com

Bow down before him, Love and adore him, His name is wonderful, Jesus my Lord.

Înclina în față de El, iubiți și îl adora, numele lui e minunată, Iesu Domnul meu.

Leave a Reply