Uncategorized

In Christ Alone (Doar în Hristos)

Buna Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Sper ca ești bine. (I hope you are fine.) În lumea, e atât de mult de probleme. (There are so many problems in the world.) Daca nu era probleme, oameni inventează probleme. (If there were no problems, people would invent problems.) Cu tot oameni pe care vor sa spune ceva, eu doar vreo sa vorbesc despre Hristos. (With all the people who want to say something, I only want to talk about Christ.) El e singura speranță pentru toți. (He is the only hope for everyone.)

In Christ Alone

Doar în Hristos

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

In Christ alone my hope is found

Speranță mea e doar în Hristos

Photo by Maksim Goncharenok on Pexels.com

No guilt in life, no fear in death

Din cauză de El. nu am frica de vina nici de moartea

Photo by Franck Denis on Pexels.com


This is the power of Christ in me

Asta e putere lui Hristos în mi

Photo by Dobromir Dobrev on Pexels.com


From life’s first cry to final breath

Din întâi plâng de viață până respirația final

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com


Jesus commands my destiny

Iesu porunca destin meu

Photo by Oleg Magni on Pexels.com


No power of hell, no scheme of man

Nici o puterea de iad, nici o schema de oameni

Photo by Ave Calvar Martinez on Pexels.com


Can ever pluck me from His hand

Niciodată poate sa îmi trag din maină lui

Photo by Franck Denis on Pexels.com


Till He returns or calls me home

Până El vine în apoi sau mă cheamă

Photo by Binyamin Mellish on Pexels.com


Here in the power of Christ I’ll stand

Aici în puterea Hristos lui voi stau pe picioare

Photo by Emre Can on Pexels.com

In Christ alone! Who took on flesh

Doar în Hristos! Cel pe care a luat carne pe El

Photo by Pixabay on Pexels.com


Fullness of God in helpless babe neajutorat

El era Dumnezeu în plinătatea în un prunc

Photo by Designecologist on Pexels.com


This gift of love and righteousness

Acest dar de iubirea și neprihănirea,

Photo by Vital1na on Pexels.com


Scorned by the ones He came to save

Cel pe care el a venit sa mântuiește îl a urât

Photo by Pixabay on Pexels.com


Till on that cross as Jesus died

Până pe acel crucea în timpul când Isus a murit

Photo by Alem Sánchez on Pexels.com


The wrath of God was satisfied

Mânie Dumnezeu lui era satisfăcut

Photo by Alem Sánchez on Pexels.com


For every sin on Him was laid

Pentru ca fiecare păcat era pus pe El

Photo by Alem Sánchez on Pexels.com


Here in the death of Christ I live

Aici, în moartea Hristos lui, trăiesc

Photo by Mike on Pexels.com

There in the ground His body lay

Trupul lui sta acolo în pământul

Photo by Skitterphoto on Pexels.com


Light of the world by darkness slain

Lumina lumea lui murit de întuneric

Photo by Simon Migaj on Pexels.com


Then bursting forth in glorious Day

Atunci El a explodat în ziuă glorioasa

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com


Up from the grave He rose again

El a înviat din mormântul din noua

Photo by Vlad Chețan on Pexels.com


And as He stands in victory

Și acum el sta în victorie

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com


Sin’s curse has lost its grip on me

Blestem păcatului a pierdut apucare pe mine

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com


For I am His and He is mine

Pentru ca sunt ale lui și El e ale mele

Photo by Alem Su00e1nchez on Pexels.com


Bought with the precious blood of Christ

Sunt cumpărat cu sângele prețios de Hristos

Photo by RUN 4 FFWPU on Pexels.com

No guilt in life, no fear in death

Nici un pic de vina în viața, nici un pic de teama în moartea

Photo by Franck Denis on Pexels.com


This is the power of Christ in me

Asta e puterea Hristos lui în mine

Photo by Thgusstavo Santana on Pexels.com


From life’s first cry to final breath

Din întâi plâng de viață până respirația final

Photo by Emre Can on Pexels.com


Jesus commands my destiny

Isus porunca destin meu

Photo by Mitja Juraja on Pexels.com


No power of hell, no scheme of man

Nici o puterea de iad, nici o schema de oameni

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com


Can ever pluck me from His hand

Niciodată poate sa îmi trag din maină lui

Photo by Brett Sayles on Pexels.com


Till He returns or calls me home

Până El se întoarce sau îmi cheamă acasă

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com


Here in the power of Christ I’ll stand

Aici, în puterea Hristos lui voi stau în picioarele

Leave a Reply