Uncategorized

Romanian Lesson 22, The Tower of Babel (Limbă Română, Lecție 22, Turnul Babel)

In the last Romanian lesson, I told the story of Noah’s ark. (În ultimat lecție în limbă română, am povestit povestea de vapor Noe lui.) God told them to be fruitful and multiply, and they did. (Dumnezeu le au spus sa fi fructuoși și sa mări numărul de omeni.) Several generations passed, and people spread out into nations across the earth. (Mult generațiile a trecut, și oameni au întins peste pământul în mult națiunile.) Everyone on the earth spoke the same language. (Toți pe pământul au vorbit același limbă.)

Vocabulary: au devenit = they became, deștept = smart, talented, ca= because or that, același = same, limbă = language, întru un loc = in a place, chemat = called, au decis = they decided, atât de deștept = so smart or so talented, au putut sa meargă = they could go, au crezut = the believed, nu au avut nevoie = they didn’t need, de loc = at all, Cer = Heaven, cer=sky,

clădire = building, clădirea = the building, înalt = tall, daca = if, destul de mare = big enough, au gândit = they thought, au putut sa reuși=they could accomplish, they could reach, locuiește = he or she lives, nu au avut nevoie = they didn’t need, Rai = Heaven, paradise,

erau făcând = they were doing, a știut = he or she knew, gândurile lor = their thoughts, sa reuși sa ajung = to accomplish reaching, totuși = however, nu era fericit = he wasn’t happy, atât de arogant = so arrogant, sa gândească = to think, același = the same, nivel = level, cu =with, dezamăgit = disappointed, soluție = solution, pentru = for, a confundat = he confused, limbile lor = their languages, fiecare = each, every, a vorbit = he or she spoke, diferite = different, sa înțeleagă = to understand, celelalte = the others, au oprit = they stopped, sa clădește = to build, building, sa lucrează = to work, împreună = together,

toți= everyone, au plecat = the left, tot părțile = all parts, pământul = the earth, acest = this, face parte de historia = it is part of history, Coreea = Korea, a căsătorit = married, bărbați = men, unul dintre = of among, femeia = woman, femei = women, fiul lor = their son, împăratul = emperor, locul = the place, a devenit = became, in ziua de azi = now a days, construiesc= they build, cel mai înalt = the tallest, clădirile = buildings, suna ca = sounds like, același înțelesul = the same meaning, ciripit = babble, Siria = Syria.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Oameni au devenit foarte deștept ca ei tot au vorbit același limbă. Întru un loc chemat Șinear, oameni au decis ca ei erau atât de deștept ca ei au putut sa meargă unde Dumnezeu e. Ei au crezut ca ei nu au avut nevoie de Dumnezeu de loc sa meargă în Cer.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Ei au decis sa facă o clădire foarte înalt. Ei au gândit ca daca ei au făcut clădirea destul de mare, ei au putut sa reuși unde Dumnezeu locuiește. Ei au gândit a nu au avut de nevoie de Dumnezeu sa meargă în Cer.

Photo by Nubia Navarro (nubikini) on Pexels.com

Dumnezeu a văzut ce ei erau făcând. El a știut gândurile lor. El a știut ca ei nu au putut sa reuși sa ajung unde el era. Totuși, el nu era fericit din cauza ca ei erau atât de arogant sa gândească ca ei erau în același nivel cu Dumnezeu. El era dezamăgit sa știu ca ei au crezut ca ei nu au avut nevoie de Dumnezeu sa meargă în Rai.

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Dumnezeu a găsit o soluție pentru problemă. El a confundat limbile lor. Fiecare persona a vorbit o limba diferite. Ei nu au putut sa înțeleagă celelalte. Ei au oprit sa clădește. Ei nu au putut sa lucrează cu celelalte daca ei nu au putut sa vorbească cu ei.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Toți au plecat. Ei au mers în tot pârțile de pământul.

Photo by Markus Winkler on Pexels.com

Și acest nu este în Biblia, dar face parte de historia de Coreea. Unul dintre bărbați au mers în Coreea și a căsătorit cu unul dintre femei din Coreea. Fiul lor era primul împăratul de Coreea. Numele lui era Dangun. În ziua de azi, omeni din Coreea construiesc cel mai înalt clădirile pe pământul.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Locul unde turnul era construit era chemat Babel. În limbă engleză, cuvântul Babel suna ca “babble” pe care are același înțelesul în limbă română cu ciripit. Babble suna ca cuvântul Babel. Babel a devenit Babylon, și Babylon a devenit Siria.

****************************************************************************************

Întrebările (Questions)

1. Ce oameni au decis sa facă?

2. Dece Dumnezeu nu a plăcut ce ei au făcut?

3. Unde ei au gândit ei au putut sa reuși?

4. Ce Dumnezeu a făcut?

5. Ce omenii au făcut când ei nu au putut sa vorbească cu celelalte?

6. Cine clădește cel mai înalt clădirile in ziua de azi?

7. Cine era primul împăratul de Coreea?

8. Ce ei au chemat locul unde limbile era confundat?

9. Ce e numele de Babylonia in ziua de azi?

10. Ce este cuvântul în limbă engleză pe care suna ca Babel?

Răspunsele (Answers)

1. Ei au decis ca ei au putut sa reuși unde Dumnezeu e. Ei au început sa construiește o clădirea până Cer.

2. Ei au gândit ca ei nu au avut nevoie de Dumnezeu sa reuși sa ajungă în Rai. Dumnezeu a gândit ca ei erau arogant.

3. Ei au gândit ca ei au putut sa reuși în Rai (în Cer).

4. Dumnezeu a confundat limbile lor.

5. Ei au mers în tot părțile pe pământul.

6. Oamenii din Coreea clădesc cele ai înalt clădirile în ziua de azi.

7. Numele lui era Dangun, fiul de un bărbat de Turnul Babel.

8. Ei au chemat locul Babel, numele a devenit Babylonia.

9. În ziua de azi, Babylonia e Siria.

10. Cuvântul e “babble”, și în limbă română e “ciripit.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s