Uncategorized

God Bless You, Go With God (Dumnezeu te Binecuvântează, Mergi Cu Dumnezeu)

Bună Seară (Good Evening.) Ce faci? (How are you?) Sper ca ești bine. (I hope you are fine.) Înainte noi am mutat în România, nimeni au știut nimic despre România. (Before we moved to Romania, no one knew anything about Romania.) Din cauză de Comunismul, România era ascuns de restul de pământul. (Because of Communism, Romania was hidden from the rest of the world.) Noi am avut planul sa meargă în Transylvania, și chiar și învățătoare de fiul meu a ras la el când el a zis la toți ca el va mută la Transylvania. (We had plans to go to Transylvania, and even my son’s teacher laughed at him when he told everyone that he would be moving to Transylvania.) Ei tot au gândit ca era o glumă. (They all thought it was a joke.) Ei au gândit ca România era un loc mitologic. (They all thought that Romania was a mythical place.) Sunt atât de bucuros ca ei nu au avut dreptate. (I am so happy that they weren’t right.) România face pământul mai interesant. (Romania makes the world more interesting.) România face pământul mai distractiv. (Romania makes the world more fun.) Dumnezeu a binecuvântat România în mult fel. (God has blessed Romania in many ways.)

God Bless You, Go With God

Dumnezeu te Binecuvântează, Mergi Cu Dumnezeu

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

This is my daily prayer, God bless you, go with God,

Astă e rugăciunea mea zilnic, Dumnezeu te binecuvântează, mergi cu
Dumnezeu

Photo by Tatiana Syrikova on Pexels.com

Hold fast His mighty hand, throughout the day;

Țintiți mână lui puternic, toată ziuaș

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

His grace your heart sustain, His power relieve your pain,

Las harul lui sa sprijin inimă ta, Las puterea lui sa te eliberare de tot durere,

Photo by Flickr on Pexels.com

Your prayer be not in vain, as you travel His way.

Nu las pe rugăciunea ta sa fie zadarnic, în timpul când călătorești calea lui.

Photo by Pixabay on Pexels.com

In spite of all the lies, that some may hurl,

Toate minciunele nu contează pe care niște aruncă,

Photo by Pixabay on Pexels.com

Christ is the only hope of all the world;

Hristos e singură speranță de toate lumea;

Photo by Emre Can on Pexels.com

God bless you, go with God, thru all eternity,

Dumnezeu te binecuvântează, mergi cu Dumnezeu prin tot eternitate,

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

My prayer will always be, may you go with God.

Rugăciunea mea va fi întotdeauna, te las sa mergi cu Dumnezeu.

Photo by Pixabay on Pexels.com

In spite of all the lies, that some may hurl,

Toate minciunele nu contează pe care niște aruncă,

Photo by Pixabay on Pexels.com

Christ is the only hope of all the world;

Hristos e singură speranță de toate lumea;

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

God bless you, go with God, thru all eternity,

Dumnezeu te binecuvântează, mergi cu Dumnezeu prin tot eternitate,

Photo by Matheus Bertelli on Pexels.com

My prayer will always be, may you go with God,

Rugăciunea mea va fi întotdeauna, te las a mergi cu Dumnezeu,

Photo by Pixabay on Pexels.com

May you go with God.

Te las a mergi cu Dumnezeu,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s