Uncategorized

America the Beautiful (America Cel Frumoasă)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce mai faci? (How are you?) Știți ca astăzi e o sablatoare în America. (You know, today is a holiday in America.) După revoluție din România, mult din România au venit în America. (After the Romanian revolution, many Romanians came to America.) Ei au căutat libertatea și un fel mai bun de viață. (They were looking for liberty and a better way of life.) Când ei au venit in America, eu am fost în România ca am vrut sa ajut pe oameni din România. (When they came to America, I was in Romania because I wanted to help people from Romania.) Era foarte greu in România în timpul acea. (It was very hard in Romania in those times.) Am înțeles de ce ei au vrut sa fuga. (I understand why they wanted to run.) Guvernul de România mi a oferit cetățenia român. (The Romanian government offered me Romanian citizenship.) Și am gândit de aceasta ca iubesc pe România. (And, I thought about it because I love Romania.) Totuși, sunt Americanca, și iubesc pe America mai mult. (However, I am American, and I love America more. ) Daca ei au putut sa facă România sa fie parte de America, eu voi fi foarte fericita. (If they could have made Romania part of America, I would have been very happy. ) Dar și cred ca oameni din Romania trebuie sa aibă libertatea lor și guvernul lor sa facă lucru în fel pe care ei cred ari fi cel mai bun. (However, I believe that people from Romania should have their liberty and their government to do things in a way that they think is best.) Mă bucur ca România și America au doi lucru pe care amândouă fac la fel. (I am happy that Romania and American have two things they do the same.) Amândouă vor libertatea, li amândouă iubesc pe Dumnezeu. (They both want liberty, and they both love God.) Din cauză ca atât de mult de oameni din România au iubit pe Dumnezeu, am fost încurajat. (Because so many people from Romania loved God, I was encouraged.) Era greu atunci în Romania, dar li era bun. (It was hard then in Romania, but it was also good.) Sablatoarea noastră de astăzi celebra eroi noștri. (The holiday today celebrates our heroes.) Tatăl meu era un erou american pe care a vrut sa ajuta pe oameni din fiecare țara. (My father was an American hero who wanted to help people from every country.)

America the Beautiful

America Cel Frumoasă

Photo by Vlada Karpovich on Pexels.com

O beautiful for spacious skies,

Oh frumoasă pentru ceruri spațios

Photo by Snapwire on Pexels.com


For amber waves of grain,

Pentru valuri chihlimbar de grâne,

Photo by Sunyu Kim on Pexels.com


For purple mountain majesties

Pentru munții de roșu închis și maiestate

Photo by Gautam on Pexels.com


Above the fruited plain!

Mai sus de câmp cu fructe!

Photo by Element5 Digital on Pexels.com


America! America!

America! America!

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com


God shed His grace on thee

Dumnezeu te rog sa dai harul tau la America

Photo by Mike on Pexels.com


And crown thy good with brotherhood

Și di oameni bun o corona de fraternitate

Photo by Herman. io on Pexels.com


From sea to shining sea!

Din marea la marea strălucește!

Photo by Tatiana Syrikova on Pexels.com

O beautiful for pilgrim feet,

Oh frumoasă pentru picioare pelerini lui,

Photo by Harry Cunningham @harry.digital on Pexels.com


Whose stern, impassioned stress

Al cui riguros, pasionat stress

Photo by Pixabay on Pexels.com


A thoroughfare for freedom beat

Un loc complete pentru cel bătaie de libertatea

Photo by Snapwire on Pexels.com


Across the wilderness!

Peste pustiul!

Photo by Sharefaith on Pexels.com


America! America!

America! America!

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com


God mend thine every flaw,

Dumnezeu te rog sa repara fiecare defect,

Photo by Sharefaith on Pexels.com


Confirm thy soul in self-control,

Confirma sufletul tau sa aibă auto control,

Photo by Pixabay on Pexels.com


Thy liberty in law!

Libertatea ta în legea!

Photo by Sharefaith on Pexels.com

O beautiful for heroes proved

Oh frumoasă pentru ca eroi au dovedit

Photo by Somchai Kongkamsri on Pexels.com


In liberating strife,

În liberând conflict,

Photo by Designecologist on Pexels.com


Who more than self their country loved

Cel pe care au iubit țară lor mai mult decât ei însuși

Photo by Pixabay on Pexels.com


And mercy more than life!

Și mila mai mult decât viață

Photo by Tim Mossholder on Pexels.com


America! America!

America! America!

Photo by William Jesu00fas Casique Toro on Pexels.com


May God thy gold refine,

Las Dumnezeu sa rafina tu aur,

Photo by Craig Adderley on Pexels.com


Till all success be nobleness,

Până tot success va fi nobil,

Photo by Pixabay on Pexels.com


And every gain divine!

Și fiecare câștig de Dumnezeu!

Photo by Brett Sayles on Pexels.com

O beautiful for patriot dream

Oh frumoasă pentru visul patriot lui

Photo by Pixabay on Pexels.com


That sees beyond the years

Pe care vede mai departe decât anii

Photo by Kai Pilger on Pexels.com


Thine alabaster cities gleam

Alabastru orașe tai licăresc

Photo by Pixabay on Pexels.com


Undimmed by human tears!

Din lacrimi umanilor nedeformat!

Photo by Brett Sayles on Pexels.com


America! America!

America! America!

Photo by Franck Denis on Pexels.com


God shed His grace on thee

Dumnezeu va da harul lui la tine

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com


And crown thy good with brotherhood

Și di oameni bun o corona de fraternitate

Photo by Pixabay on Pexels.com


From sea to shining sea!

Din marea la marea strălucire!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s