Uncategorized

Would You be Poured Out Like Wine? (Ari fi Curs ca Vin?)

Buna Ziua. (Hello.) Ce mai faci? (How are doing now a days?) Sper ca faci bine. (I hope you are fine.) Cineva mi a întrebat: ,,Dece ei fac atât de bine cu economie lor în Coreea de Sud?”(Someone asked me, “Why are they doing so well with their economy in S. Korea?”) Nu dau tot răspuns aici ca am scris un blog despre idea aceasta. (I won’t give the whole answer here because I wrote a blog about this topic.) Dar, am zis ca oameni au lucrat din greu și nu au așteptat pentru mai mult bani. (But, I said that people worked hard and didn’t expect more money.) Ei gândesc ca oameni trebuie sa trăiască sa muncească. (They think that people should life to work.) Sa nu fac ca mult oameni când noi lucrăm sa locuim. (Not to do like most people when we work to live.) Asta a făcut economie lor sa crește atât de mult ca în doar trei zeci de ani, ei au mers din cel mai sărac țara pe pământul până unul dintre la cel mai bogat țările pe pământul. (This caused their economy to grow so much that in just thirty years, they went from the poorest nation on the earth to one of the richest countries on the earth.) Ei nu au avut mult de programele de guvernul ca bunăstare unde guvernul au dat mult bani oameni lor. (They didn’t have a lot of government programs like welfare where the government gave out a lot of money.)Daca cineva a avut problemele ca era bolnavi sau rănit și nu a putut sa muncească, familia lor a avut grija de ei ca creștini, nu guvernul. (If somebody had problems like they were sick or injured and couldn’t work, their families took care of them.) Daca cineva a devenit bătrâni, familia lor a avut grijă de ei. (If someone became old, their family took care of them.) Daca acel bătrâni a lucrat înainte, guvernul le a dat o pensie. (If that old person worked before, the government gave them a pension.) Oameni au purtat ca creștini unul la altul. (People acted like Christians toward one another.) Și erau unit. (And they were united.) En baza, așa e cum ei au făcut o. (Basically, that is how they did it.)Oameni acum întreb: ,,Cum putem sa recuperam de acest carantină ca nu lucrând a rănit economie noastre.” (People ask now, “How can we recover from this quarantine because not working has hurt our economy?”) Trăiește sa muncești. (Live to work.) Te faci o jertfa pentru cele alte pe care nu poate sa muncește. (Make yourself a sacrifice for the other who can’t work.) Fiți unit. (Be united.) Nu aștept pentru altcineva sa muncește. (Don’t wait for someone else to work.) Faci cum Cristo ari faci. (Do what Christ would do.)

Would You Be Poured Out Like Wine?

Ari fi Curs ca Vin?

Photo by Adonyi Gábor on Pexels.com

Would you be poured out like wine upon the altar for me?

Ari fi curs ca fin pe altar pentru mine?

Photo by Mariana Kurnyk on Pexels.com

Would you be broken like bread to feed the hungry?

Ari fi spars ca pâine sa hrănește cel cu foamete?

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Would you be so one with me that you would do just as I will?

Ari fi atât de unit cu mi ca tu faci exact cum eu spun?

Photo by Brett Sayles on Pexels.com

Would you be light and life and love, my word fulfill?

Ari fi lumină, și viață, și iubirea, și împlinești cuvântul meu?

Verse 2:

Photo by Posawee Suwannaphati on Pexels.com

Yes, I’ll be poured out like wine upon the altar for you.

Da, voi fi curs ca vin pe altar pentru tine.

Photo by Kaboompics .com on Pexels.com

Yes, I’ll be broken to feed the hungry.

Da. voi fi spars sa hrănește oameni cu foamete.

Photo by John-Mark Smith on Pexels.com

Yes, I’ll be so one with you that I would do just as you will.

Da, voi fi atât de uniți cu tine ca ași vreo sa fac exact cum tu spui.

Photo by Ylanite Koppens on Pexels.com

Yes, I’ll be light, and life, and love, your word fulfill.

Da, voi fiu lumină, și viață, și iubirea, și împlinesc cuvântul tau.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s