Uncategorized

Tell Me the Story of Jesus (Îmi Spune Povestea Isus lui)

Bună Seară. (Good Evening) Cum ești în seară asta? (How are you this evening?) Sper ca ai avut o zi superb. (I hope you had a great day.) În ultimat zile, am început spunând poveștile din Biblia în limbă română aici. (lately, I have begun telling Bible stories in Romanian here.) Știu ca omeni din România întru adevăr lor le place creștinism și poveștile din Biblia. (I know that Romanian really like Christianity and Bible stories.) Doi dintre motivele pentru revoluție în România era ca Ceaușescu era distrugând clădirile bisericii și ca securitate a răpit un predicator în Timișoara. (Two of the reasons for the Romanian revolution were that Ceaușescu was destroying church building and that the secret police kidnapped a preacher in Timișoara.) Era mai mult motivele, dar asta spune ceva despre oameni în România. (There were other reasons, but this says something about the people of Romania.) Ei iubesc pe Dumnezeu. (They love God.) Când am fost în România, am fost foarte încântat ca lor plăcut sa arată programele pe televizorul pe care erau poveștile din Biblia. (When I was in Romania, I was very happy because they liked to show programs on television that were Bible stories.) Și când am aflat ca ei erau învățând copii lor Biblia la școală, am fost încântat din noua. (When I found out that they were teaching children Bible at school, I was very happy again.) Am o apreciere pentru iubirea Domnului în România. (I have an appreciation for the love of God in Romania.) Aș vreau fiecare țara sa fie atât de serious despre Dumnezeu ca oameni din Romania. (I would like every country to be as serious about God as people from Romania.)

Tell Me the Story of Jesus

Îmi Spune Povestea Isus lui

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Tell me the story of Jesus, write on my heart every word;

Îmi spune povestea Isus lui, scrieți pe inimă mea fiecare cuvânt;

Photo by Oladimeji Ajegbile on Pexels.com

Tell me the story most precious, sweetest that every was heard;

Îmi spune povestea cel mai prețios, cel mai dulce pe care oameni au auzit;

Photo by Bich Tran on Pexels.com

Tell how the angels in chorus, sang as they welcomed his birth:

Îmi spune cum îngerii au cântat împreuna când ei au zis bine ați venit la nașterea lui:

Photo by Pixabay on Pexels.com

“Glory to God in the highest! Peace and good tidings to earth.”

,,Glorie la Dumnezeu cel mai înalt! Pacea și vestea buna pentru lumea.”

Chorus:

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Tell me the story of Jesus, write on my heart every word:

Îmi spune povestea Isus lui, scrieți pe inima mea fiecare cuvânt:

Photo by nappy on Pexels.com

Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard.

Îmi spuneți povestea cel mai prețios, cel mai dulce pe care era auzit.

Verse 2:

Photo by Chei ki on Pexels.com

Fasting alone in the desert, tell of the days that are passed,

Postând singur în pustiu, spuneți despre zile pe care au trecut,

Photo by RUN 4 FFWPU on Pexels.com

How for our sins he was tempted, yet was triumphant at last;

Spuneți cum el era ispitit pentru păcatele noștri, dar a cucerit în sfârșit;

Photo by Pixabay on Pexels.com

Tell of the years of his labor, tell of the sorrow he bore,

Spuneți despre anii când el a muncit, spuneți despre necazuri pe care el s-a dus,

Photo by Pixabay on Pexels.com

He was despised and afflicted, homeless, rejected and poor.

El era urât și chinuit, fără o casa, respins, și sărac.

Verse 3:

Photo by Pixabay on Pexels.com

Tell of the cross where the nailed him, writhing in anguish and pain;

Îmi spuneți despre crucea unde ei îl au pus, el a avut prea mult durere și suferință;

Photo by Athena on Pexels.com

Tell of the grave where they laid him, tell how he liveth again.

Îmi spuneți despre mormânt unde ei îl a pus, spuneți cum el trăiește din noua.

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

Love, in that story so tender, clearer than ever I see;

Iubirea, în acea povestea atât de gingaș, mai clar decât pot sa vad în alt loc;

Photo by Designecologist on Pexels.com

Stay, let me weep while you whisper, “Love paid the ransom for me.”

Stai un pic, lasă mă sa plângă în timpul când șoptești: ,,Iubirea a plătit prețul pentru mine.”

Leave a Reply