Uncategorized

Amen (Amin)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Ca e duminică, sper ca ai putut sa slujești pe Domnul astăzi. ( Because it is Sunday, I hope that you could worship today.) Daca biserica unde ești mai este în carantină, sunt sigur ca curând biserica poate sa întâlnească împreuna din noua. (If the church where you are is in quarantine, I am sure that soon the church can meet together again.) Biserica de aici nu întâlnește împreuna încă, dar va fi împreună din noua curând. (The church here doesn’t meet together yes, but it will be together soon.) Astăzi, noi am slujit în casa, și în după masa, no ma întâlnit prieteni creștini. (Today, we worshiped at home, and in the afternoon, we met Christian friends.)

Astăzi, vreo sa împart pentru tine un cântec foarte frumos. (Today, I want to share a very pretty song with you.) E despre viața lui Isus. (It is about the life of Jesus.) Spune o povestea. (It tells a story.)

Amen

Amin

Photo by Bich Tran on Pexels.com

Lying in the manger, early in the (amen, amen) morning,

E întins în iesle, devreme de (amin, amin) dimineața,

Photo by Jeswin Thomas on Pexels.com

See the little baby, amen, amen, amen.

Vezi bebelușul, amin, amin, amin,

Photo by jonas mohamadi on Pexels.com

Talking with the elders, who marveled at his (amen, amen) wisdom,

E vorbind cu episcopii, pe care au fost uimit cu (amin, amin) înțelepciune lui,

Photo by Samuel Wölfl on Pexels.com

See him in the temple, amen, amen, amen.

Vezi ca el e în templu, amin, amin, amin.

Photo by Quang Nguyen Vinh on Pexels.com

Talking with the fishermen, and making them (amen, amen) disciples,

E vorbind cu pescuitorii, și le făcând (amin, amin) discipole,

Photo by Engin Akyurt on Pexels.com

See him at the sea side, amen, amen, amen.

Vezi ca el e lângă marea, amin, amin, amin.

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Wanna tell you about my Jesus, wanna tell you about the (amen, amen) crucified,

Vreo sa îți spun despre Isus meu, vreo sa îți spun despre omul (amin, amin) crucificat,

Photo by Pixabay on Pexels.com

Sing a little softer, amen, amen, amen.

Nu cântați atât de tare, amin, amin, amin.

Photo by Rodolfo Clix on Pexels.com

Talking to his father, in deepest (amen, amen) sorrow,

E vorbind cu tatăl lui, în supărare (amin, amin) cel mai adânc,

Photo by Pixabay on Pexels.com

See him in the garden, amen, amen, amen.

Îl vezi în gradina, amin, amin, amin.

Photo by Pixabay on Pexels.com

He’s dying for you, and dying for (amen, amen) me,

El e murind pentru tine, și murind pentru (amin, amin) mi,

Photo by Alem Sánchez on Pexels.com

See him on Calvary, amen, amen, amen.

Vezi ca el e pe Calvar, amin, amin, amin.

Photo by Emre Can on Pexels.com

Wanna tell you about him rising, wanna tell you about (amen, amen) my Jesus,

Vreo sa te spun despre el înviind, vreo sa te spun despre (amin, amin) Isus meu,

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

Sing a little louder, amen, amen, amen.

Cântați un pic mai tare, amin, amin, amin.

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Jesus has risen, praise God (amen, amen) Jehovah!

Isus a înviat, lauda pe Dumnezeu (amin, amin) domnul!

Photo by Athena on Pexels.com

See the empty tomb, amen, amen, amen.

Vezi ca mormântul e gol, amin, amin, amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s