Uncategorized

Romanian Lesson 18 (Limbă Română, Lecție 18)

In the previous lesson, I retold the story of creation found in chapter one of Genesis. In chapter 2, it talks about the seventh day, about the Garden of Eden, the creation of man more in detail, and the creation of woman more in detail, so those are the stories I will tell today in Romanian.

Vechiul Testament

Geneza, capitol Doi

Ziua a șaptea

Vocabulary: a luat = it took, doi = two, zile = days, pentru = for, a termină = to finish, cu = with, creație = creation, așa= so, therefore, or this way, mult = a lot, munca = work, a gândit = he or she thought, sa odihnească = to rest, un pic = a little, a șaptea = seventh, șapte = seven, a odihnit = he or she rested.

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

A luat șase zile pentru Dumnezeu sa termina cu creație. Era mult de munca, așa Dumnezeu a gândit: ,,Ași vreo sa odihnească un pic.” Și pe ziua a șaptea, Dumnezeu a odihnit.

***************************************************************************************

Creația omului

Vocabulary: om = mankind, omul = the man, omului = of mankind, din = from, pământul = the ground, a suflat = he or she breathed, suflarea = the breath, viața = life, suflet = soul, viu = living, a devenit = he or she became

Photo by PrathSnap on Pexels.com

Dumnezeu a făcut om din pământul. Și el a suflat în omul suflare de viața. așa om a devenit un suflet viu.

***********************************************************************************

Gradina în Eden

Vocabulary: gradina = the garden, o gradină = a garden, omenii = the people, roadă, frumoasă = pretty, foarte = very, au putut = they could, pomii= the trees, pe care = which, chemat = called, cunoștința = knowledge, un alt = another, deosebit = special, vieții = of life, râu = river, din = from, a primit = he, she, or it received, apa = water, brațe = arms (in Romanian, rivers have arms instead of branches), celui întâi = the first one, a înconjurat = it surrounded, o țara = a country, puteți = you can, aur = gold, sa găsește = to find, bedeleon = aromatic resin, Numele râului = the name of the river, al doilea = second, Cuș = Cush, al treilea = the third, curge = flows, răsăritul= the east, Asiriei = Assyria, Al patrulea = the fourth, Eufratul = the Euphrates, Pison = Pishon, Hidechel = Tigris, daca = if, ei =they, van muri = they will die.

Photo by Kaboompics .com on Pexels.com

Apoi Dumnezeu a făcut o gradină în Eden. El a pus oamenii în gradina. El a pus mult pomi cu roadă. Pomi era foarte frumoasă. Oamenii au putut sa mănâncă roadele din pomii. Dar era un pom pe care ei nu au putut sa mănâncă chemat pomul cunoștința. Era și un alt pom deosebit. Era pomul vieții.

Photo by Ian Turnell on Pexels.com

Era și un râu în gradina. Din râu, tot gradina a primit apa. Acel râu a avut patru brațe. Numele celui întâi era Pison. Acest râu a înconjurat o țara chemat Havila. Puteți sa găsește aur, bedeleon, și onyx în Havila.

Numele râului al doilea este Ghihon. Râi acest a înconjurat țara de Cuș. Numele râului al treilea era Hidechel. Hidechel curge la răsăritul de Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul.

Dumnezeu a pus oamenii în gradina. El le au zis ca daca ei mănânc din pomul cunoștinței, ei va muri.

****************************************************************************************

Creație Femeilor

Vocabulary: singur = alone, a dus = he or she brought, tot fel = all kinds, le a dat numele = he named them. numele lor = their names. potrivit = fitting, sa dorm = to sleep, primul – the first, operație = operation, a luat = he, she took, un os = a bone, piept = chest, osul = the bone, din= from, femei = a woman, verifică = check, verify, decât = than, după aceea = after that, încântat = very happy, enchanted, oasele mele = my bones, faci parte de mine = you are part of me, plec = they leave, părințiile = parents, ziua de azi = now a days, locuiesc = they live, I live, soția = wife, soțiile lor = their wives, soțul = husband, de ce = why

Photo by Martin Péchy on Pexels.com

Dumnezeu a zis: ,, Nu e bun ca bărbat e singur. Ași vreo sa facă un ajutor pentru el.”

Photo by Pixabay on Pexels.com

Dumnezeu a dus tot fel de animale la bărbatul. Bărbatul le a dat fiecare numele lor. Nici unul era un ajutor potrivit pentru bărbatul.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Așa Dumnezeu a făcut pe bărbatul sa dorm.

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Dumnezeu a făcut primul operație. El a luat un os din piept de bărbatul.

Photo by Dg fotografo on Pexels.com

Din osul din bărbatul, Dumnezeu a făcut pe o femei. Daca verifica astăzi, femeii au un os mai mult decât bărbați în piept.

Photo by lucas souza on Pexels.com


După aceea, Dumnezeu a dus femei la bărbatul. Bărbatul era încântat! El a zis: ,,Ești făcut de oasele mele. Faci parte de mine.” Bărbatul a chemat pe ea femei. Asta e de ce în ziuă de azi bărbații plec de părinții lor și locuiesc cu soțiile lor.

***************************************************************************************

Questions (Întrebările)

1. Ce Dumnezeu a făcut pe ziua șaptea?

2. Din ce Dumnezeu a făcut oamenii?

3. Ce era nume de gradina?

4. Din care pom oameni nu au putut sa mănâncă?

5. Cât râurile erau?

6. Cum era gradina?

7. Cine a dat tot numele la animale?

8. Cine a făcut primul operație?

9. Ce Dumnezeu a luat din bărbat?

10. Ce Dumnezeu a făcut cu osul bărbatului?

Answers (Răspunsele)

1. Dumnezeu a odihnit.

2. Dumnezeu a făcut oameni din pământul.

3. Nume era Eden.

4. Oameni nu au putut sa mănâncă din pomul cunoștinței.

5. Erau patru râurile

6. Gradina era minunată./ Gradina era foarte frumoasa.

7. Primul bărbat a dat tot numele la animale.

8. Dumnezeu a făcut primul operație.

9. Dumnezeu a luat un os din piept bărbatului.

10. Dumnezeu a făcut pe femei cu osul bărbatului.

Leave a Reply