Uncategorized

A Wonderful Feeling (Un Sentiment Minunat)

Buna Ziua. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Sper ca tot merge bine pentru tine azi. (I hope everything is going well for you today.) Când am fost în Romania, am avut un prieten se numit George. (When I was in Romania, I had a friend named George.) Îl am întâlnit la biserica. (I met him at church.) Prietena mea, Vali, îl a dus la biserica. (My friend, Vali, brought him to church.)

George was a painter, and he painted beautiful pictures on people’s walls. (George era un pictor, și el a pictat ilustrați frumos pe peretele oamenilor.) Photo by Shelagh Murphy on Pexels.com

George a crescut întru o casa copiilor.(George grew up in an orphanage.) El nu a avut nici un pic de familia. (He didn’t have a bit of family.) Guvernul Comunist în Romania a vrut sa îl facă sa fie un spion, dar nu a întâmplat, și George era fericit ca nu a întâmplat.. (The Communist government in Romania wanted to make him a spy, but it didn’t happen, and George was happy it didn’t happen.)Vezi, ca ei au tratat pe George foarte rău la casa copiilor. (You see, they treated George very bad in the orphanage.) Ei îl a bătut atât de greu atât de mult de timpurile pe capul lui ca el era surd în unul de urechile lui. (They had hit George so hard so many times on the side of the head that he was deaf in one ear.) Când George a împlinit 18 anii, ei îl a pus în strada fără serviciu și fără un loc sa locuiesc. (When George became 18 years old, they put him in the street without a job and without a place to live.)

Photo by Pixabay on Pexels.com

El a devenit partea de militar. (He became part of the military.) Vezi, ca când oameni au devenit partea de militar în timpul acea, militar era foarte, foarte greu. (You see, when people became part of the military in those times, it was really really hard.) Am cunoscut un alt bărbat pe care era foarte mare, și ca el era mare, militar îl a dat serviciu sa bate pe cele alte, și el doar a vrut sa fuga din militar. (I knew another man that was very big, and because he was big, the military gave him the job of beating on the others, and he just wanted to run.) Am cunoscut și pe cele alt bărbat pe care el și prietenul lui era în militar, și le au trezit în mijloc de noaptea, dar acest bărbat și prietenul lui nu au putut sa trezește. (I know another man in which he and his friend were in the military, and they woke them in the middle of the night, but this man and his friend couldn’t wake up.) Din cauza ca ei nu au putut sa trezește, oameni au venit sa le bat. (Because they couldn’t wake up, people came to beat them up.) Prietenul lui a murit, și bărbatul pe care am cunoscut, a trezit în spitalul, și din cauza de nervi lui, nu era niciodată la fel, și el a locuit în țara unde nu era nimic, fără apa pe care curge, fără electricitate, fără telefon, fără tot. El a fugit de oameni. (His friend died, and the man that I knew woke up in the hospital, and because of his nerves, he was never the same, and he lived in the country where there was nothing, without running water, without electricity, without a telephone, without everything. He ran from people.) Când bărbații tânăr la biserica a mers la militar, bărbații mai învârsta pe care au mers la militar în trecut au vrut sa plânge pentru bărbații tânăr ca ei au știut cât de rău militar era. ) When the young men at church went to the military, the older men who had been in the military in the past wanted to cry for the young men because they knew how bad the military was.) Când am avut pneumonia, am întâlnit un bărbat la spitalul din militar pe care a avut tuberculoză, și el mi a zis ca cazărmile militar era plina de tuberculoză. (When I had pneumonia, I met a man at the hospital from the military that had tuberculosis, and he said that the military barracks were full of tuberculosis.) El a zis ca cazărmile erau tot spart și frig. (He said the barrack were completely falling down and cold.) Dar, ști ce George mi a zis? (But do you know what George told me?) El a zis ca era mai ușor în militar decât în casa copiilor. (He said it was easier in the military than in the orphanage. )

Photo by fauxels on Pexels.com

Când George a lăsat din militar, el a avut noroc ca el a întâlnit prietenă mea, Vali. (when George left the military, he was lucky because he met my friend, Vali.) Vali îl a dat serviciu în școala unde ea a predat și îl a dat o sala de clas pentru casa lui. (Vali gave him a job and a classroom as his home.) După aceea, și ea îl a dus la biserica. (After that, she brought him to church.) George era încântat la culme! (George was overjoyed!) Biserica era plina de oameni blând. (The church was full of kind people.)Biserica a mers exact cum o familia mare. (The church functioned just like a large family.) Tot au avut grija de cele alte. (Everyone took care of everyone.) George a devenit palpitant. (George fell in love!) El a zis ca el a putut sa simt Dumnezeu în biserica. (He said he could feel God in the church.) Cât de mult de noi întru adevăr înțelegem ce mare o binecuvântarea biserica este? (How many of us really understand how big a blessing the Church really is?) George a înțeles tot! (George really understood!)

A Wonderful Feeling

Un Sentiment Minunat

Photo by Artem Beliaikin on Pexels.com

Well, it’s a wonderful feeling when you know you’ve found

Deci, e un sentiment minunat când ști ca ai găsit

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

What you have been looking for! No more searching,

Cel ce ai căutat! Nu trebuie sa căuta mai mult,

Photo by Jenna Hamra on Pexels.com

No more looking around to find something worth living for:

Nu trebuie sa te uit în jurul tau mai mult pentru ceva cu valoare pe care îți da un motiv sa trăiești.

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

I’ve found Jesus, and there is no doubt about it,

Am găsit pe Isus, și nu exista nici un îndoială.

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

He’s everything I wanted and more,

El e tot pe care am vrut și mai mult,

Photo by Gustavo Fring on Pexels.com

And it’s a wonderful feeling when you know you’ve found

Și e un sentiment minunat când ști ca ai găsit

Photo by Wallace Chuck on Pexels.com

What you’ve been looking for!

Cel pe care ai căutat!

For such a long time, I tried to find just a little peace of mind,

Pentru mult timp, am încercat sa găsească doar un pic de pacea,

But nothing I tried kept me satisfied,

Dar nimic pe care am încercat mi a făcut mulțumit,

No lasting joy did I find: but when I found Jesus,

Nu am putut sa găsească bucurie durabil: dar când am găsit pe Isus,

Something deep inside me said, “Your searching is finally over:

Ceva din adânc înăuntrul de mine a zis: ,,Căutarea ta în sfârșit e terminat:

And it’s a wonderful feeling when you know you’ve found

Și e un sentiment minunat când tu ști au găsit

What you’ve been looking for.

Cel pe care ai căutat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s