Uncategorized

Oh, How I Love Jesus (Oh, Cât de Mult Iubesc Pe Isus)

Bună Dimineață. (Good Morning.) Ce faci astăzi? (How are you today?) Sper ca ai dormit bine ți ai trezit cu mult sanitate și fericire. (I hope you slept well and woke up with a lot of health and happiness.) Astăzi, hai sa vorbim despre cât de mult iubim pe Isus. (Today, let’s talk about how much we love Jesus.) Sper ca iubiți pe Isus. (I hope you love Jesus.) Isus e în mijloc de tot pentru mine. (Jesus is in the middle of everything for me.) Fără de el, viața nu are nici un înțeles. (Without him, life has no meaning.) Pentru mine, când am fost tânăr, m-am gândit ca viață nu are valoare de loc. (for me, when I was young, I thought life had no value at all.) Totuși, Isus a venit în viața me și mi a dat un motiv sa trăiesc. (However, Jesus came into my life and gave me a reason to live.) Tot viața mea e mulțumit la Isus. (My whole life is thanks to Jesus.)

Oh, How I Love Jesus

Oh, Cât de Mult Iubesc Pe Isus

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

There is a name I love to hear, I love to sing its worth,

Există un nume pe care iubesc sa aud, iubesc sa cântă valoare lui,

Photo by Pixabay on Pexels.com

It sounds like music in mine ear, the sweetest name on earth.

Suna ca muzică în urechea mea, cel mai dulce nume pe pământ.

Chorus:

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Oh, how I love Jesus, oh, how I love Jesus, oh, how I love Jesus

Oh, cât de mult iubesc pe Isus, oh cât de mult iubesc pe Isus,

Photo by Ylanite Koppens on Pexels.com

Because he first loved me!

Pentru ca în primul rând, el mi a iubit!

Verse 2:

Photo by Alem Su00e1nchez on Pexels.com

It tells me of a savior’s love who died to set me free,

Acel iubirea îmi spune despre iubirea Mântuitorul lui pe care a murit sa ma facă liber,

Photo by Burst on Pexels.com

It tells me of his precious blood, the sinner’s perfect plea.

Acel iubirea îmi spune despre prețios sânge lui, perfect pledoarie al păcătoși.

Verse 3:

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

It tells me what my father hath in store for everyday,

Acel iubirea îmi spune ce tatăl meu are pe care mă așteaptă fiecare zi;

Photo by Pixabay on Pexels.com

And though I tread a darksome path, yields sunshine all the way.

Și chiar și daca merg un drum întuneric, îmi da lumina de soare tot drumul.

Verse 4:

Photo by Franck Denis on Pexels.com

It tells of one whose loving heart can feel my deepest woes,

Acest iubirea îmi spune despre cineva cu o inimă iubitor pe care poate sa simt cel mai adâncă supărare mea,

Photo by Josh Willink on Pexels.com

Who in each sorrow bears a part than none can bear below.

Despre cineva pe care în fiecare necaz face parte cu mine pe care nimeni aici jos poate sa facă parte cu mine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s