to help a point
Uncategorized

Do You Know Jesus? (Te Cunoști pe Jesus?)

Buna Ziua. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Când am gândit de cântecele, m-am gândit: ,,Ce e cele mai importante lucru sa spune oamenilor?” When I thought about which song, I thought, “What is the most important thing to say to people?”) Cel mai importante lucru u e ca noi trebuie sa cunoaștem pe Isus. (The most important thing is that we must know Jesus.) Daca nu știam despre viața lui Isus și ce el a făcut, viață nu are valoare de loc. (If we don’t know about Jesus’ life and what he did, life has no value at all.) Daca gândim ca ne m-am născut, trăim, si murim atât, și nu știam cum sa avem o viața fericita nici cum sa mergem în rai după moarte, ce valoare are viață? (If we think that we are just born, we live, and we die, and we don’t know how to have a happy life neither how to go to Heaven after death, what value does life have?) Dumnezeu ne da valoare. (God give us value.) Noi trebuie sa știam despre Isus. (We need to know about Jesus.)

Do You Know My Jesus?

Te Cunoști Pe Isus Meu?

Photo by burak kostak on Pexels.com

Have you a heart that is weary, tending a load of care;

Ai o inimă pe care e obosit, având grijă de o grămadă de povară;

Photo by Pixabay on Pexels.com

Are you a soul that’s seeking rest from the burden you bear?

Ai un suflet pe care e căutând odihnă din sarcina pe care te duci?

Chorus:

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Do you know my Jesus, do you know my friend?

Te cunoști pe Isus meu, te cunoști pe prietenul meu?

to help a point
Photo by Pixabay on Pexels.com

Have you heard he loves you, and that he will abide til the end?

Ai auzit ca el te iubește, și ca el va sta cu tine până la sfârșit?

Verse 2:

Photo by Designecologist on Pexels.com

Where is your heart, oh pilgrim, what does your light reveal;

Unde este inima ta, oh pelerin, ce dezvălui tu lumina;

Photo by Josh Willink on Pexels.com

Who hears your call for comfort when naught but sorrow you feel?

Cine aude chemarea ta pentru comfort când nu mai te simți necaz?

Verse 3:

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Who knows your disappointments, who hears each time you cry;

Cine știe dezamăgire tale, cine aude fiecare timp când tu plângi;

Photo by Franck Denis on Pexels.com

Who understands your heartaches, who dries the tears from your eyes?

Cine înțelege durere inimă ta, cine usca lacrimi din ochii ta?

Leave a Reply