Uncategorized

No Tears in Heaven (Nu Lacrimi în Cer)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Știu ca în timpul acest sunt mult oameni pe care sunt trist. (I know there are a lot of sad people right now.) Covid-19 intru adevăr a rănit oameni pe pământul. (Covid-19 has really hurt the people on the earth.) Sper ca virusul nu a tins casa ta. (I hope the virus hasn’t touched your house.) Chair și eu am fost bolnava, dar nu am murit. (Even I was sick, but I didn’t die.) Dar am înțeles ca mult oameni au murit. (But, I understand that a lot of people died.) Simt binecuvântat ca nu cunosc pe nimeni pe care a murit de virusul. (I feel blessed because I don’t know anyone who has died of the virus.) Unul dintre prieteni mei spune ca cel mai mult de oameni au avut virusul, dar mult nici ști. (One of my friends said most people have had the virus, but many don’t know.) Totuși suntem informat de oameni din ziar despre cel pe care au murit. (However, we are informed by the new about people who died.) Sunt oameni trist pentru ca unul dintre familia lor sau unul dintre prieteni lor au murit.(There are sad people because one of their family or one of their friends have died.) Lacrimi exista acum. (Tears exist now.) Dar întru zi nu va fie lacrimi de loc pentru cel pe care iubesc pe Dumnezeu. (But one day, there will be no tears at all for those who love God.) Întru zi, tot va fi minunata. (One day, everything will be wonderful.) Avem un viitor nemaipomenit! (We have an extraordinary future!) Dumnezeu exista! (God exists!)

No Tears in Heaven

Nu Lacrimi în Cer

Photo by Andre Furtado on Pexels.com

No tears in Heaven, no sorrows given, all will be glory in that land,

Nu lacrimi ]n Cer, nu necazurile ne dat, tot va fie glorie în acel pământ,

Photo by Helena Lopes on Pexels.com

There’ll be no sadness, all will be gladness when we shall join that happy band.

Nu va exista întristare, tot va fi bucurie când noi vom facem parte de acel grup fericit.

Chorus:

Photo by Hannah Nelson on Pexels.com

No tears (in Heaven fair) no tears, no tears up there,

Nu lacrimi (în Cer frumos) nu lacrimi, nu lacrimi sus acolo,

Photo by Somya Dinkar on Pexels.com

Sorrow and pain will all have flown;

Întristare și durere van tot zboară departe;

Photo by Helena Lopes on Pexels.com

No tears (in Heaven fair) no tears, no tears up there,

Nu lacrimi (în Cer frumos) nu lacrimi, nu lacrimi sus acolo.

Photo by mentatdgt on Pexels.com

No tears in Heaven will be known.

Nu lacrimi în Cer fa vie știut.

Verse 2:

Photo by Skitterphoto on Pexels.com

Glory is waiting, waiting up yonder,

Glorie ne aștepte, ne aștepte sus acolo.

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

Where we shall spend an endless day;

Unde noi vom cheltui o zi fără sfârșit;

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

There with our savior, we’ll be forever,

Acolo cu mântuitorul nostru, noi vom fi întotdeauna,

Photo by CoWomen on Pexels.com

Where no more sorrows can dismay.

Unde nu mai întristare poate sa ne a demoraliza.

Verse 3:

Photo by Pixabay on Pexels.com

Some morning yonder, we’ll cease to ponder o’er things this life has brought to view;

Întru o dimineața acolo, noi vom opri sa gândim despre lucru pe care viață aceasta sa dus pentru noi sa vada;

Photo by WARREN BLAKE on Pexels.com

All will be clearer, saved ones be dearer in Heaven where will be made new.

Tot va fi mai clar, cel pe care sunt mântuit va fi mai scump în Cer unde tot va fi făcut noua.

Leave a Reply