Uncategorized

How Shall the Young Secure their Hearts? (Cum Tinerii Pot sa Firesc Inimile lor?)

Buna Ziua. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Sper ca tot e bine pentru tine. (I hope everything is fine for you.) Astăzi ași vreo sa te trimit un cântec pe care face mi sa gândesc de unul de copii mei. (Today, I want to send you a song that makes me think of one of my children.) Am patru copii. (I have four children.) Am încercat din greu sa las pe ei sa crească ca creștini. (I tried so hard to raise them as Christians.) O data când unul dintre fii mei me a dat un capitol din Biblia pe care îl a plăcut foarte mult. (Once, one of my sons gave me a scripture that he liked very much.) A venit din Psalmii 119. (It came from Psalms 119.) El a zis ca el a auzit capitol în o clasa de Biblia. (He said he heard the chapter in a Bible class.) El era adolescent. (He was a teenager.) El a gândit ca capitol acest a ajutat pe el mai mult decât tot cele alte. (He thought this chapter helped him more than any other.) Capitol acest îl a dat îmbărbătare și ajutor când el a avut nevoie de ajutor și îmbărbătare. (This chapter gave him encouragement and help just when he needed encouragement and help.) Como o mama, am fost foarte încurajat ca el a luat viața lui creștin serios. (As a mother, I was very encouraged that he took his Christian life seriously.) Poate capitolul lui va ajuta și pe altcineva, așa te trimit cântecul acest. (Maybe his chapter will help someone else, I am sending this song.)

How Shall the Young Secure Their Hearts

Cum Tinerii Pot sa Firesc Inimile lor

Photo by Hannah Nelson on Pexels.com

How shall the young secure their hearts and guard their lives from sin?

Cum tinerii pot sa firesc inimile lor și păzesc viețile lor din păcat?

Photo by Vidal Balielo Jr. on Pexels.com

Thy world the choicest rules imparts to keep the conscience clean,

Cuvântul ta ne da cel mai bun regula sa păzi conștiință curată.

Photo by sebastiaan stam on Pexels.com

To keep the conscience clean.

Sa păzi conștiință curată.

Photo by icon0.com on Pexels.com

‘Tis like the sun, a Heavenly light that guides us all the day,

Este ca soare, o lumină ceresc pe care ne ghideze tot drumul,

Photo by VisionPic .net on Pexels.com

And through the dangers of the night, a lamp to guide our way,

Și prin pericole noaptea lui, o lămpăria sa ghideze drumul noștri.

Photo by Ahmed Aqtai on Pexels.com

A lamp to guide our way.

O lămpăria sa ghideze drumul noștri.

Photo by Oladimeji Ajegbile on Pexels.com

Thy word is everlasting truth; how pure is every page!

Cuvântul tau e adevărul fără sfârșit; Ce pura e fiecare pagină!

Photo by kat wilcox on Pexels.com

That holy book shall guide our youth, and well support our age,

Acel carte sfânt va ghideze tinerii noștri, și suport bine vârsta noastra.

Photo by Pixabay on Pexels.com

And well support our age.

Și suport bine vârsta noastra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s