Uncategorized

Break Thou The Bread of Life (Sparge Pâine de Viața)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci astăzi? (How are you today?) Sper ca ești bine. (I hope you are fine.) Am fost vorbind cu unul prietenii mei și el a vorbit despre cale de viața din Biblia. (I was talking with one of my friends and he talked about the way of life in the Bible.) Am zis ca daca toate lumea a decis sa se poarta cum Dumnezeu ne a cerut sa facă în Biblia, am știut de mult ca pământul acest va fie minunata. (I said if everyone in the world decided to act like God asks us to act in the Bible, I have known forever that this world would be wonderful.) Gândiți va despre asta. (Think about this.) Nu va fie război. (There would be no war.) Nu va fie oameni pe car fură de cele alte. (There wouldn’t be people stealing from others.)Nu va fie oameni lăsat sa locuiesc în strada. (There wouldn’t be people living in the streets.) Nu va fi foamete ca tot oameni au grija de cele alte. (There wouldn’t be hunger because all the people would be taking care of one another.) Nu va fi oameni pe care abuza pe copii sau pe soțiile lor. (There wouldn’t be people abusing children or their husbands and wives.) Daca oameni au făcut cum e scris în Biblia, putem sa lăsăm ușile descuiat și știam ca tot va fi bine. (If people did how it is written in the Bible, we could leave doors unlock and know that everything would be fine.) Pot sa vorbesc în continuare, dar aveți poza acum de cu va fie. (I could just continue, but you have the picture now of how it would be.) Isus ne a învățat cum sa trăiască. (Jesus taught us how to live.) Dar oameni nu înțeleg cât de importantă învățăturile lui sunt. (But people don’t understand how important his teachings are.) El ne dat pâine de viața. (He gave us the bread of life. ) El ne a dat ce avem nevoie sa trăiască, dar oameni nu vor sa mănâncă. (He gave us what we need to live, but people don’t want to eat.) Dar daca suntem creștini, înțelegem și vrem sa facem ce el ne a cerut sa facă. (But if we are Christians, we understand, and we want to do what he asked us to do.)

Break Thou the Bread of Life

Sparge Pâine de Viața

Photo by John-Mark Smith on Pexels.com

Break thou the bread of life, dear Lord, to me,

Sparge pâine de viața, draga Domnul, pentru mine,

Photo by Pixabay on Pexels.com

As thou didst break the bread beside the sea;

Cum ai spars pâine lângă marea;

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Beyond the sacred page, I seek thee Lord;

Mai departe decât pagina sacru, te caut Domnul;

Photo by Oladimeji Ajegbile on Pexels.com

My spirit pants for thee, Oh living Word.

Sufletul meu te vreau mult, Oh Cuvântul viu.

Photo by Eduardo Braga on Pexels.com

Bless thou the truth, dear Lord, to me, to me,

Binecuvântezi adevărul, draga Domnul, pentru mine, pentru mine,

Photo by Kaboompics .com on Pexels.com

As thou didst bless the bread by Galilee;

Cum ai binecuvântat pâine lângă Galilee;

Photo by Alvin Estibar on Pexels.com

Then shall all bondage cease, all fetters fall,

Atunci tot sclavagism va termina, tot lanțurile va cădea,

Photo by Asad Photo Maldives on Pexels.com

And I shall find my peace, my all in all.

Și voi găsesc pacea mea, tot în tot al meu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s