Uncategorized

Live For Jesus (Trăiți Pentru Isus)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce mai face? (How are you?) Daca ești creștin, înțelegi ca Isus a murit pentru tine. (If you are a Christian, you understand that Jesus died for you.) Isus a venit din Cer când el a putut sa fi în Cer cu Dumnezeu. (Jesus came from Heaven when he could have been in Heaven with God.) El a vrut sa ne învață despre Dumnezeu și sa ne arată drumul sa meargă sa locuim cu Dumnezeu. ( He wanted to teach us about God and to show us the way to go to live with God.) Nici El nu a trebuit sa moară, dar el a ales a moară pentru noi. (He didn’t even have to die, but he chose to die for us.) Evrei spune ca din cauza ca el a ales sa moară pentru noi, asta e de ce Dumnezeu îl a înviat din morți. (Hebrews says that because he chose to die for us, that is why God rose him from the dead.) Daca vrem sa mergem în Cer, doar Isus poate sa ne ajută. (If we want to go to Heaven, only Jesus can help us.) Tot cele alte nu au înviat din moartea. (All of the others didn’t rise from the dead.) Doar Isus știe cum sa învia din moartea. (Only Jesus knows how to rise from the dead.)

Noi Slujim pe Isus, pe Tatăl, pe Duhul Sfânt. (We worship Jesus, the Father, the Holy Spirit.) Sunt trei pârți de Dumnezeu. (They are three parts of God.) E doar un singur Dumnezeu. (There is just one God.) Asta nu e ușor pentru noi sa înțelegem ca suntem oameni, și noi nu avem trei pârți. (This isn’t easy for us to understand because we are people, and we don’t have three parts.) Totuși, întru un fel, avem și noi trei pârți. (However, in a way, we also have three parts.) Avem trupul pe care poate sa moară, avem o inimă sau mintea (acel partea pe care iubește și înțelege), și avem sufletul, acel partea pe care va locuiește în veșnicie cu Dumnezeu. (We have the body that can die, we have a heart or mind (that part which loves and understands), and we have a soul or spirit, that part that will live with God eternally.) Întru un fel, inimă și sufletul poate sa fie la fel. (In a way, the heart and soul can be the same.) Intru un fel, inimă și trupul poate sa fie la fel ca avem o inimă fizica. (In a way the heart and the body can be the same because we have a physical heart.) Vezi, ca gândim ca Dumnezeu e complicat, dar și noi putem sa fim complicat. (You see, we think that God is complicated, but we can be complicated too.)

Când noi trăim pentru Isus, trăim pentru Dumnezeu. (When we live for Jesus, we live for God.) Când noi trăim pentru Isus, trăim pentru Duhul Sfânt. (When we live for Jesus, we live for the Holy Spirit.) Duhul Sfânt face parte de Dumnezeu. (The Holy Spirit is part of God.) Biblia nu doar vorbește despre Duhul Sfânt în Noul Testamentul, dar prin toată Biblia, din Geneza la Apocalipsa. (The Bible doesn’t just talk about the Holy Spirit in the New Testament, but through the whole Bible from Genesis to Revelation.) Când lăsăm pe Duhul Sfânt sa locuiește în noi, lăsăm Dumnezeu sa locuiește în noi, lăsăm pe Isus sa locuiește în noi. (When we let the Holy Spirit live in us, we let God live in us, we let Jesus live in us.) Daca Tatăl, Fiul, și Duhul Sfânt locuiește în noi, ce vedem? (If the Father, the Son, and the Holy Spirit live in us, what do we see?) Gălăteni 5: 22-25 spune acest: “Roadă Duhului, dimpotrivă. este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeți, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Daca trăim prim Duhul, să și umblam prim Duhul.” (Galatians 5: 22-25 says this: “But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self control. Against such things, there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the spirit.”) Duhul Sfânt e bunătatea ultim. (The Holy Spirit is ultimate goodness.)

Live for Jesus

Trăiți Pentru Isus

Photo by Emre Can on Pexels.com

Live for Jesus, Oh my brother, His disciple ever be;

Trăiți pentru Isus, Oh frate meu, discipol lui fi întotdeauna.

Photo by Flickr on Pexels.com

Render not to any other what alone the Lord’s should be.

Nu dați jos la cele alte ci trebuie sa fi Domnul lui.

Chorus:

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Live for Jesus, live for Jesus; Give him all thou hast to give;

Trăiți pentru Isus, trăiți pentru Isus; Îl da tot pe care ai sa dai;

Photo by Pixabay on Pexels.com

On the cross, the world’s Redeemer gave his life that thou mightst live.

Pe crucea, Mântuitorul lumea a dat viața lui pentru tu sa trăi.

Verse 2:

Photo by Franck Denis on Pexels.com

Live for Jesus, wandering sinner; under Satan serve no more;

Trăiți pentru Isus, păcătoși rătăcitor; nu servești sub Satan mai mult;

Photo by RUN 4 FFWPU on Pexels.com

Of the promised prize a winner thou mayest be when life is o’er.

Când viață se termină poți sa fi un câștigător de răsplata a promit.

Verse 3:

Photo by James Wheeler on Pexels.com

Live for Jesus in life’s morning; at the noontide hour be His,

Trăiești pentru Isus în dimineața viață lui; și la mijloc fiți al Lui,

Photo by Pixabay on Pexels.com

And at eve, when day is turning, and inherit endless bliss.

Și de seară, când zi se schimbă, și moșteniți fericire fără sfârșit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s