Uncategorized

Nearer Still Nearer (Mai Aproape Și Mai Aproape)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Sper ca ești bine. (I hope you are fine.) Astăzi e Duminica. (Today is Sunday.) Astăzi e zi când noi mergem la biserică de obicei. (Today is the day that we normally go to church.) Totuși suntem acasă vrem sa fim acasă sau nu. (However, we are at home whether we want to be at home or not.) Toate lumea sunt frica de coronă virusul. (The whole world is afraid of the coronavirus.) Sper ca ai găsit slujba Domnului en computerul. (I hope you found the Lord’s worship on the computer.) Daca vrei sa ascult în limbă romană, poți sa găsești slujba făcut de Claudiu Murtează din Sibiu Biserica lui Hristos în Facebook. (If you want to listen in Romanian, you can find worship done by Claudiu Murtează from the Sibiu church of Christ on Facebook.) Fiica mea și eu am slujit în limbă engleză. (My daughter and I worshiped in English.) Am avut un link pe computerul pentru Del City biserica lui Hristos. (We had a link on the computer for the Del City church of Christ.) Poți și sa le găsești în Facebook. (You can find them on Facebook too.) Poate nu putem sa mergem la biserica, dar putem sa slujim pe Domnul cu cele alte cretini oricum. (Maybe we can’t go to church, but we can worship the Lord with the other Christians anyway.) După timp ari fi bine sa mergem la biserică. dar facem ce putem sa facem pentru acum. (After time with will be fine to go to the church, but we do what we can do for now.) Și putem sa fim aproape la Dumnezeu chair și daca nu putem sa mergem din casele noștri. (And we can be near to God even if we can’t leave our houses.)

Nearer Still Nearer

Mai Aproape și Mai Aproape

Photo by freestocks.org on Pexels.com

Nearer, still nearer, close to Thy heart,

Mai aproape și mai aproape, aproape la inima ta,

Photo by Franck Denis on Pexels.com


Draw me, my Savior—so precious Thou art!

Ma tragi, Mântuitorul meu—atât de prețios ești!

Photo by Josh Willink on Pexels.com


Fold me, oh, fold me close to Thy breast;

Mă împacheta, mă împacheta aproape la pieptul ta;

Photo by Pixabay on Pexels.com


Shelter me safe in that “haven of rest”;

Mă adăpostiți în siguranța în acel ,,refugiu odihnă lui”

Photo by Belle Co on Pexels.com


Shelter me safe in that “haven of rest.”

Mă adăpostiți în siguranța în acel ,,refugiu odihnă lui”

Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Nearer, still nearer, nothing I bring,

Aproape și aproape, nu mă duc cu nimic,

Photo by Mike on Pexels.com


Naught as an off’ring to Jesus, my King;

N-am nimic ca o ofrandă la Isus, Rege meu;

Photo by Ylanite Koppens on Pexels.com


Only my sinful, now contrite heart,

Doar inimă mea plina de păcat ce acum pocăiește,

Photo by Pixabay on Pexels.com


Grant me the cleansing Thy blood doth impart;

Îmi dați curățirea pe care sângele ta ne da;

Photo by Daisa TJ on Pexels.com


Grant me the cleansing Thy blood doth impart.

Îmi dați curățirea pe care sângele ta ne da;

Photo by Magda Ehlers on Pexels.com

Nearer, still nearer, Lord, to be Thine!

Mai aproape, și mai aproape, Domnul, sa fie al tau!

Photo by Dubai King on Pexels.com


Sin, with its follies, I gladly resign,

Păcat, cu înnebunii lui, cu bucurie dau jos,


All of its pleasures, pomp and its pride,

Tot de plăcerile, măreție și mândrie,

Photo by Alem Sánchez on Pexels.com


Give me but Jesus, my Lord crucified;

Doar îmi dați pe Isus, Domnul meu crucificat;


Give me but Jesus, my Lord crucified.

Îmi dați doar Isus, domnul meu crucificat;

Photo by Pixabay on Pexels.com

Nearer, still nearer, while life shall last,

Aproape, și aproape, în timpul când viața va durează,

Photo by Ian Porce on Pexels.com


Till safe in glory my anchor is cast;

Până în siguranță în glorie ancora mea e aruncat;

Photo by Bich Tran on Pexels.com


Through endless ages ever to be

Prin vârstele fără sfârșit sa fiu întotdeauna

Photo by Emre Can on Pexels.com


Nearer, my Savior, still nearer to Thee;

Mai aproape, Mântuitorul meu, și mai aproape la tine;


Nearer, my Savior, still nearer to Thee!

Mai aproape, Mântuitorul meu, și mai aproape la tine!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s