Uncategorized

God Put a Rainbow in the Cloud (Dumnezeu a Pus un Curcubeu în Norul)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you doing?) Sper ca ești bine și fericit. (I hope you are fine and happy.) Am auzit mult oameni încerc sa facă comparațiile dintre Noe și corabia lui și acest coronă virusul. (I have heard a lot of people make comparisons between Noah and his ark and this coronavirus. ) Nu știu daca Dumnezeu a hotărât sa lasă oameni sa muri din cauza ca oameni au păcătuit sau nu, dar are un pic de logic. ( I don’t know if God decided to let people die because people had sinned or not, but it has a little bit of logic.) Ce are mai logic pentru mine e ca Dumnezeu a închis găurile în stratul de ozon. (What has more logic to me is that God closed the holes in the Ozone layer.) Pentru mine, e ca curcubeu. (To me, it is like a rainbow.) Am fost făcut sa amintesc ca Dumnezeu iubește pe oameni. (I was made to remember that God loves people.) Poate asta e de ce acele găurile au închis. (Maybe that is why those holes closed.) Dumnezeu a vrut sa facă noi toți sa amintim ca el ne iubește în un timp de problemele mare pentru pământul. (God wanted to make us all remember that he loves us in a time of big problems for the earth.)

God Put a Rainbow in the Cloud

Dumnezeu a Pus un Curcubeu în Norul

Photo by Aneta Foubíková on Pexels.com

When God shut Noah in the grand old ark,

Când Dumnezeu a închis Noe în acel corabie veche și grandios,

Photo by Anastasia Shuraeva on Pexels.com

He put a rainbow in the cloud,

El a pus un curcubeu în norul,

Photo by Pok Rie on Pexels.com

When the thunders rolled and the sky was dark,

Când tunetul a trăsnit și cer era întuneric,

Chorus:

Photo by Nextvoyage on Pexels.com

God put a rainbow in the cloud.

Dumnezeu a pus un curcubeu în norul.

Photo by Francesco Ungaro on Pexels.com

God put a rainbow in the cloud (yes in the cloud).

Dumnezeu a pus un curcubeu în norul (da, în norul).

Photo by Reynaldo #brigworkz Brigantty on Pexels.com

God put a rainbow in the cloud (in the cloud).

Dumnezeu a pus un curcubeu în norul (în norul).

Photo by Mateusz Sałaciak on Pexels.com

When it looked like the sun wouldn’t shine anymore,

Când a părut ca soare nu va strălucește mai mult,

Photo by James Wheeler on Pexels.com

God put a rainbow in the cloud.

Dumnezeu a pus un curcubeu în norul.

Verse 2:

Photo by Rene Asmussen on Pexels.com

A way down yonder in Egypt’s land,

Foarte departe, acolo în pământ Egipt lui,

Photo by Belle Co on Pexels.com

God put a rainbow in the cloud

Dumnezeu a pus un curcubeu în norul

Photo by Haley Black on Pexels.com

Just to lead his children to the promised land,

Doar sa conducă copii lui la pământul de promisiune,

Verse 3:

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

Oh they put old Daniel in the lion’s den,

Oh, ei au pus Daniel bătrân în locul lei lui,

Photo by Jessica Lewis on Pexels.com

God put a rainbow in the cloud,

Dumnezeu a pus un curcubeu în norul,

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

Just to prove his promise to the sons of men,

Doar sa ne dovedește promisiuni para fii oameni lui,

Verse 4:

Photo by Johannes Rapprich on Pexels.com

Oh, Jordan deep and Jordan wide,

oh, Iordan adânc și Iordan lat,

Photo by Milan Djordjević on Pexels.com

God put a rainbow in the cloud,

Dumnezeu a pus un curcubeu în norul,

Photo by Thibault Jugain on Pexels.com

To lead his people to the other side,

Sa conducă pe oameni lui la cele alte parte,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s