Uncategorized

I Know Whom I Have Believed (Știu pe Cine Am Crezut)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Cum fac de obicei, am citit un articol despre România pe web astăzi. (As usual, I read an article on the web about Romania today.) Se pare ca cineva nu a avut respect pentru Biserica Ortodoxă astăzi. (It seems that someone didn’t have respect for the Orthodox church today.) Ei au vrut sa da onoare la doctorii pe care lucrează cu coronavirus, și cineva a pictat o poza de un doctor pe care e similar la icon de Isus în biserica Ortodoxa. (They wanted to honor the doctors that work with the coronavirus, and someone painted a picture of a doctor that is similar to the icon of Jesus in the Orthodox church.) Sunt doar o creștina. (I am just a Christian.) Nu sunt Ortodoxa. (I am not Orthodox.) Totuși, pot sa vad ca cineva nu trebuie sa facă așa ceva. (However, I can see that someone shouldn’t have done something like that.) Nu pot sa cred ca ei nu au înțeles ca biserică Ortodoxă poate sa vadă așa ceva ca sacrileg. (I can’t believe that they didn’t understand the Orthodox would see something like that as sacrilegious.) Sunt mult grupele creștine. (There are a lot of Christian groups.) Nu sunt de acord cu toți, dar am respect pentru ei. (I don’t agree with all of them, but I have respect for them.) Chair și când am fost în Coreea de Sud sau în Japonia, nu fac un desen animat de Buddha. (Even when I was in S. Korea or in Japan, I wouldn’t make a cartoon of Buddha.) Am visitat templu rile Buddhist, și le am tratat cu respect pentru oameni acolo doar a știut ca sunt din serenitate, și nu au știut altceva. (I visited Buddhist temples, and I treated them with respect because the people there only knew that I was a foreigner.) Am visitat cu un preot Budista, și am vorbit cu el cu respect din cauză de cine sunt. (I visited with a Buddhist priest, and I spoke to him with respect because of who I am.) Noi nu trebuie sa credem ce cele alte cred sa aibă respect pentru ei. (We don’t have to believe what others believe to have respect for them.)

to help a point
Hai sa folosim pe Isus cum exemplu nostru. (Let’s use Jesus as our example.) Photo by Pixabay on Pexels.com

Isus a vorbit cu o grupa de oameni pe care au vrut sa aruncă pietrele la o femei pe care era aprins în adulter. (Jesus spoke with a group of people that wanted to throw rocks at a woman who was caught in adultery.) El nu a crezut ca ce ei fac era bine. (He didn’t think what they were doing was fine.) Nici el nu a crezut ca ce femei a făcut era bine. (He also didn’t think that what the woman did was fine.) El a avut răbdare, și el ajutat pe ei sa vadă problema lor fără sa striga sau sa le tratează cu lipsă de respect. (He had patience, and he helped them to see their problem without screaming or treating them with disrespect.) El a avut dreptul ca el e fiul lui Dumnezeu, dar el nu a făcut o.) He had the right because he is the son of God, but he didn’t do it.)

Daca suntem creștini, e inseamna cu vrem sa fim ca Isus. (If we are Christians, it means we want to be like Jesus.) Photo by Franck Denis on Pexels.com

Când oameni nu cred cum noi credem, noi nu facem nimic afara de necazuri daca le tratam cu lipsă de respect. (When people don’t believe what we believe, we don’t do anything except make trouble if we treat them with disrespect.) Le tratam bine din cauză ca cine suntem, nu din cauză ca cine ei sunt. (We treat them well because of who we are, not because of who they are.)

I Know Whom I Have Believed

Știu pe Cine Am Crezut

Photo by Vidal Balielo Jr. on Pexels.com

I know not why God’s wonderous grace to me he has made known,

Nu știu de ce har minunat Dumnezeu lui era făcut cunoscut la mine,

Photo by Pixabay on Pexels.com

Nor why unworthy Christ in love redeemed me for his own.

Nici de ce Hristos mi a răscumpărat sa fie a lui ca sunt atât de nevrednic.

Chorus:

Photo by Emre Can on Pexels.com

But I know whom I have believed and am persuaded that

Dar știu pe care am crezut și sunt convins ca

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

He is able to keep that which I’ve committed

El poate sa păstreze cel pe care am angajat

Photo by Isabella Mariana on Pexels.com

Unto Him against that day.

Către El pentru acel zi.

Verse 2:

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

I know now how this saving grace to me he did impart,

Nu știu acum cum acest har mântuitor mi a dat El,

Photo by Oladimeji Ajegbile on Pexels.com

Nor how believing in his word wrought peace within my heart.

Nici cum când am crezut cuvântul lui, am avut pacea în inima mea.

Verse 3:

Photo by Pixabay on Pexels.com

I know not how the spirit moves convincing men of sin,

Nu știu cum duhul mișca convingând pe oameni despre păcat,

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

Revealing Jesus through the word, creating faith in him.

Dezvăluind Isus prin cuvântul, producând credința pe El.

Verse 4:

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

I know not when my Lord may come, at night or noonday fair,

Nu știu când Domnul meu poate sa vine, la noaptea sau mijloc de zi frumoasa,

Photo by Negative Space on Pexels.com

Nor if I’ll walk the veil with Him, or “meet him in the air.”

Nici daca voi merg în vale cu El sau ,,îl întâlnesc în aer.”

Leave a Reply