Uncategorized

Where the Spirit of the Lord Is (Unde el Duhul de Domnul Exista)

Buna Ziua. (Hello.) Ce mai faci? (How are you?) Ma bucur atât de mult ca ma fost în România. (I am so happy that I was in Romania.) Oameni din România știe ca Dumnezeu exista. (The people from Romania know that God exists.) Poate ei nu știu tot despre Dumnezeu, dar ei au credința. (Maybe they don’t know everything about God, but they have faith.) Nu am vorbit cu nici unul în România pe care a spus ca nu exista Dumnezeu. (I didn’t talk to anyone in Romania who said that there is no God.) Daca oameni știu ca Dumnezeu exista, Dumnezeu poate sa lucrează mai ușor. (If people know that God exists, God can work easier.) Când am predat limbă engleză la universitatea Ortodoxa din Sibiu, preoți de acolo a chemat mult oameni din România ateu Ortodoxa. (When I taught English at the Orthodox seminary in Sibiu, the priest there called many people in Romania atheist Orthodox.) Dar am aflat ca nu era ca ei erau ateu, dar ca ei nu au înțeles Dumnezeu ca nu au putut sa învață drumul lui sub Comunism. (But I found out that they weren’t atheists, but that they didn’t understand God because they couldn’t learn his ways under Communism.) Când oameni au început sa citește Biblia, cuvântului Dumnezeu intru adevăr a lucrat adânc în inimile lor. (When people began to read the Bible, the word of God truly worked deep in their hearts.) Am văzut lucru în viețile lor pe care ei doar au putut sa facă cu ajutorul Dumnezeu. (I saw things in their lives that they could only do with the help of God.) Ei au crezut cu toate inima lor și au făcut lucru pe care cele alte au crezut era imposibil. (They believed with all their hearts and did things that the other people thought were impossible.) Dumnezeu au lucrat/ (God worked.) Dumnezeu și poate sa lucrează în viețile noștri daca îl lăsăm. (God can also work in our lives if we let him.)

Where the Spirit of the Lord Is

Unde Duhul Domnului Exista

Photo by Pixabay on Pexels.com

Where the spirit of the Lord is, there is peace!

Unde duhul Domnului exista, exista pacea!

Photo by Kristina Paukshtite on Pexels.com

Where the spirit of the Lord is, there is love!

Unde duhul Domnului exista, exista iubirea!

Photo by Josh Willink on Pexels.com

There is comfort in life’s darkest hour,

Exista comfort în cel mai întuneric ora de viața.

Photo by Skitterphoto on Pexels.com

There is light and life,

Exista lumina și viața,

Photo by Samantha Garrote on Pexels.com

There is help and power in the spirit of the Lord.

Exista ajutorul și puterea în duhul Domnului.

Leave a Reply