Uncategorized

Romanian Lesson 11, “Dangerous Animals” (Limbă Română, Lecție 11: ,,Animale Periculos”)

It is time to continue learning a bit of Romanian. (E timpul sa învață un pic de limbă română.) I am just going to continue talking about animals for a while. (Eu doar în continuare voi vorbi despre animale pentru un pic.)

Vocabulary: leu = lion, e = is or it is, lei = lions, Romanian money, bani = money, din = from, ți e = you are, frică = scared, de = of, mi e = I am, periculos = dangerous, rege = king, toate= all, tot = all, animale = animals, animalul = the animal, animal = animal, cele alte = the other, șarpe = snake, șarpe de clopoțel = rattle snake, de fapt = in fact, de sigur = of course, au = they have, am= I have, ai = you have, avem = we have, aveți = you guys have, foarte = very, otrava = poison, șoarecele = mice, ouăle = eggs, sau = or, pot = I can or they can, poți = you can, poate = he, she, it can, putem = we can, puteți = you guys can, sa ucide = to kill, găinile = hens, păianjen = spider, păianjeni = spiders, fiecare = every, țara = country, peste tot = everywhere, niște = some, care = which, cine = who, de loc = at all, pânză = web, pânzele = webs, mizeriile = messes.

Photo by Pixabay on Pexels.com

întrebarea: Ce este această?

Răspunsul: E un leu.

întrebarea: Ce altceva e lei?

Răspunsul: Bani din România e lei.

întrebarea: Unde locuiesc lei?

Răspunsul: Lei locuiesc în Africa.

întrebarea: Ți e frică de lei?

Răspunsul: Da, mi e frică de lei. Lei sunt periculos. Lei sunt rege de toate animale.

întrebarea: Ce mănânc lei?

Răspunsul: Lei mănânc cele alte animale. Lei mănânc carne.

Photo by Pixabay on Pexels.com

întrebarea: Ce este această?

Răspunsul: Asta e un șarpe. De fapt, e un șarpe de clopoțel.

întrebarea: Unde locuiesc șarpele de clopoțel?

Răspunsul: Șarpele de clopoțel locuiesc în America.

întrebarea: Ți e frica de șarpele de clopoțel?

Răspunsul: Da, de sigur, mi e frica de șarpele de clopoțel. Șarpele de clopoțel sunt foarte periculos. Șarpele de clopoțel au otrava.

întrebarea: Ce mănânc șarpele de clopoțel?

Răspunsul: Șarpele de clopoțel mănânc șoarecele sau ouăle.

întrebarea: Cine poate sa ucide șarpele de clopoțel?

Răspunsul: Oameni pot sa ucide șarpele de clopoțel. Găinile pot sa ucide șarpele de clopoțel.

Photo by Pixabay on Pexels.com

întrebarea: Ce este aceasta?

Răspunsul: Asta e o păianjen.

întrebarea: Unde locuiesc păianjeni?

Răspunsul: Păianjeni locuiesc în fiecare țară. Ei locuiesc peste tot.

întrebarea: Ți e frica de păianjeni?

Răspunsul: Da, mi e frica de păianjeni.

întrebarea: De ce ți e frica?

Răspunsul: Mi e frica ca niște păianjeni au otrava, și nu știu care au otrava și cine nu au otrava. Nu îmi place păianjeni de loc.

întrebarea: Ce fac păianjeni?

Răspunsul: Păianjeni fac pânzele. Păianjeni fac mizeriile.

I think three dangerous animals is enough for one evening. (Cred ca trei animale periculos e destul pentru o seara.) Now, I’m going to ask you some questions, and the answers are below. (Acum, te întreb niște întrebările, și răspunsele sunt jos.) Don’t forget to have someone help you remember these animals. (Nu te iuți sa aibă cineva sa te ajută să țin animale aceste.)

1. Iți place lei?

2. Ți e frică de lei?

3. Unde locuiesc lei?

4. Iți place bani?

5. Ți e frica de șerpi?

6. Unde locuiesc șerpi de clopoțel?

7. Ce mănânc șerpi?

8. Unde locuiesc păianjeni?

9. Cine poate să ucide șerpi?

10. Ce au șerpi de clopoțel?

Answers (Răspunsele)

1. Da, îmi place lei. / Nu, nu îmi place lei.

2. Da, mi e frica de lei./ Nu, nu mi e frica de lei.

3. Lei locuiesc în Africa.

4. Da, de sigur, îmi place bani.

5. Da, mi e frica de șerpi. // Nu, nu mi e frica de șerpi.

6. Șerpi de clopoțel locuiesc în America.

7. Șerpi mănânc șoarece sau ouăle.

8. Păianjeni locuiesc peste tot, în fiecare țara.

9. Oameni și găinile pot să ucid șerpi.

10. Șerpi de clopoțel au otrava.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s