Uncategorized

Jesus is Coming Soon (Isus Va Veni Pe Curând)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Sper ca Dumnezeu te binecuvântează. (I hope God is blessing you.) Acum, mult oameni cred ca timpul va fie sfârșit pe curând. (Right now, a lot of people think that time will be finished soon.) Totuși, am auzit asta atât de mult de timpurile înainte. (However, I have heard that many times before.) Adevărul e ca Biblia spune ca nimeni știe când Isus va veni din noua. (The truth is that the Bible says that no one knows when Jesus will come again.) În Matei 24:36 când Isus vorbește despre al doilea venirea lui Isus, el spune: ,,Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci nu mai Tatăl.” (In Matthew 24:36 when Jesus talks about the second coming of Jesus, he says: “No one knows about that day or hour, not even the angels in Heaven, nor the son, but only the Father.”) Poate când oameni spune ca acum e sfârșitul timpul lui, ei poate sa aibă dreptate, dar ei poate sa fie greșit ca nu chair Isis au știut timpul. (Maybe when people say that now is the end of time, they could be right, but they could be mistaken because not even Jesus knew the time.) Biblia doar spune ca noi trebuie sa continua sa încercăm sa facem ce Dumnezeu spune, si daca facem asta, vom fi bine. (The Bible says that we should continue trying to do what God said, and if we do that, we will be fine.) Cel mai importanta prorocul e sa iubim pe Dumnezeu și al doilea e ca asta, sa iubim unul pe cele altul. (The most important command is to love God and the second is like it, to love one another.) Tot ce Dumnezeu cere din noi au o baza în acest doi prorocii . (Everything that God asks from us has a base on these two commands.) Noi trebuie sa studiam Biblia în continuare ca știam ca e cuvântul lui Dumnezeu și vrem sa facem orice el vrea. (We need to continue to study the Bible because we know that it is the word of God and we want to do whatever he wants.) în acest fel, vom fi pregătit, ori când el vine. (In this way, we will be prepared whenever he comes.)

Jesus is Coming Soon

Isus Va Veni Pe Curând

Photo by Gustavo Fring on Pexels.com

Troublesome times are here, filling men’s hearts with fear,

Timpurile buclucaș sunt aici, inimile oamenilor sunt plină de teamă,

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Freedom we all hold dear now is at stake:

Libertate pe care noi tot iubim acum e la risca:

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

Humbling your heart to God, saves from the chastening rod,

See the way pilgrims trod, Christians awake.

Chorus:

Photo by Franck Denis on Pexels.com

Jesus is coming soon, morning or night or noon,

Many will meet their doom, Trumpets will sound,

Photo by Curioso Photography on Pexels.com

All of the dead shall rise, Righteous meet in the skies,

Tot pe care sunt mort va ridica, oameni neprihănit va întâlnesc în cerul,

Photo by Brett Sayles on Pexels.com

Going where no one dies, Heavenward bound.

Mergând unde nimeni moare, mergând în Cer.

Verse 2:

Photo by Pixabay on Pexels.com

Love of so many cold, losing their homes of gold,

Iubirea de mult e rece, și ei pierd casele lor de aur,

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

This in God’s word is told, evils abound:

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune asta, răutatea e peste tot:

Photo by Dustin Tray on Pexels.com

When these signs come to pass, nearing the end at last,

Când acest semnele vine sa întâmpla, sfârșitul va veni pe curând,

Photo by Garon Joseph on Pexels.com

It will come very fast, trumpets will sound.

Va veni foarte repede, trompetele va suna.

Verse 3:

Photo by Andre Furtado on Pexels.com

Troubles will soon be o’er, happy forevermore,

Necazuri va curând fi sfârșit, vom fi fericit în veșnicie,

Photo by Nick Wehrli on Pexels.com

When we meet on that shore, free from all care:

Când vom întâlni pe acest plaja, vom fi liber de tot grijile;

Photo by Pixabay on Pexels.com

Rising up in the sky, telling this world goodbye,

Ridicând în cerul, spunând acest pământ la revedere,

Photo by Isabella Mariana on Pexels.com

Homeward we then will fly, glory to share.

Atunci vom zbura spre casa, vom împarți glorie.

Leave a Reply