Uncategorized

Jesus, Hold My Hand (Isus Ține Mână Mea)

Bună Ziuă. (Hello.) Ce faci? ( How are you?) Nu atât de mult de oameni au acel coronavirus acum ca au avut o înainte. (Not as many people have that coronavirus now as had it before.) Totuși, mai sunt oameni bolnav. (However, there are still stick people.) Niște oameni incept sa meargă în apoi la serviciu. (Some people are beginning to go back to work.) Și mult dintre ei sunt frica sa deveni bolnavi. (And many of them are scared of becoming sick.) Ca întotdeauna, avem nevoie de Isus. (Like always, we need Jesus.) Avem nevoie de puterea și sfatul pe care doar el poate sa ne da. (We need the power and the advice that only he can give.) Cel mai importante lucru pe care Dumnezeu ne spune e ca noi trebuie sa iubim unul pe cele alte. (The most important thing that God tells us to love one another.) El poate sa ne da puterea sa o facă. (He can give us the power to do it.) Orice noi trebuie sa facă, daca ținem la mână lui, tot va fi bine. (With anything we do, if we hold his hand, everything will be fine.)

Jesus, Hold My Hand

Isus, Ține Mână Mea

Photo by Tranmautritam on Pexels.com

As I travel through this pilgrim land,

În timpul când călătoresc prin acest pământ pelerin,

Photo by Noelle Otto on Pexels.com

There is a friend who walks with me.

Exista un prieten pe care merge cu mine.

Photo by Akshaya Premjith on Pexels.com

Leads me safely through the sinking sand,

Mă conduce în siguranță prin nisip de slăbiciune,

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

It is the Christ of Galilee;

E Hristos de Galilee;

Photo by Flickr on Pexels.com

This would be my prayer, dear Lord,

Acest va f rugăciunea mea, Domnul meu,

Photo by Bich Tran on Pexels.com

Each day, to help me do the best I can,

Fiecare zi, sa mă ajută sa facă cel mai bine pot,

For I need thy light to guide me day and night

Pentru ca am nevoie de lumina ta sa ma ghideze ziuă și noaptă

Photo by Eduardo Braga on Pexels.com

Blessed Jesus hold my hand.

Isus binecuvântat ține mână mea.

Chorus;

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jesus, hold my hand, I need thee every hour;

Isus, ține mână mea, am nevoie de tine fiecare ora;

Photo by Pixabay on Pexels.com

Through this pilgrim land,

Prin acest pământ pelegrini.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Protect me by thy power;

Mă protejați prin puterea ta;

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

Hear my feeble plea, Oh Lord,

Auzi cerea mea slabă, Oh Domnul,

to help a point
Photo by Pixabay on Pexels.com

Look down on me,

Te iuți jos spre mine,

Photo by Luis Quintero on Pexels.com

When I kneel in prayer,

Când merg pe genunchele în rugăciunea,

Photo by Emre Can on Pexels.com

I hope to meet you there,

Sper sa te întâlnesc acolo,

Photo by Min An on Pexels.com

Blessed Jesus hold my hand.

Isus binecuvântat, ține mână mea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s