Uncategorized

You Raise Me Up (Tu Mă Ridică)

Bună Ziua. (Hello.) Ce faci? (How are you?) Sper ca ești bine. (I hope you are fine.) M-am îmbolnăvit, dar acum eu deveni mai bine. (I have been sick, but I am getting better.) Când am locuit în Coreea, am fost la universitate întru zi, și era un festival. (When I lived in Korea, I was at the university one day, and there was a festival.) Deasupra tot zgomot mulțime de oameni lui am auzit o vocea foarte frumos, și un cântec ca Cer. (Above all the noise of the crowd of people I heard a very beautiful voice, and a song like Heaven.) Era minunata. (It was wonderful.) Am trebuit sa văd cine o cântat si ascult mai bine. (I had to see who was singing it and listen better.) Era un bărbat tânăr. (It was a young man.) El era noua la universitatea. (He was new to the university.) După acea, am simiți lăudat de el. (After that, I felt complimented by him.) Era lucru lui sa găsește profesori pe care au putut sa cant si sa facă un grup de cântăreții. (It was his job to find professors that could sing and make a singing group.) El mi a chemat si a cerut mi sa facă parte din grupul. (He called me and asked me to be part of the group.) M-am simțit umil ca cineva ca el a ales pe mine sa cânta cu el. (I felt humbled that someone like him chose me to sing with him.) Îmi place sa cânt, dar întotdeauna am simțit ca el era ceva special, nu ca mine. ( I like to sing, but I always felt like he was something special, not like me.) Și cântecul pe care am auzit in acest festival, era uimitoare! (And the song that I heard at that festival was amazing!) Cântecul face oameni sa simte uimitor. (The song makes people feel amazing.) Asta este cântecul. (This is the song.)

You Raise Me Up

Tu Mă Ridică

Photo by NEOSiAM 2020 on Pexels.com

When I am down and, oh my soul, so weary;

Când sunt jos și, oh sufletul meu, atât de obosită

Photo by burak kostak on Pexels.com

When troubles come and my heart burdened be;

Când necazuri vine si inima mea e sărat

Photo by Felipe Cespedes on Pexels.com

Then, I am still and wait here in the silence,

Atunci, sunt liniște și aștept aci în tăcere

Photo by Emre Can on Pexels.com

Until you come and sit awhile with me.

Până tu vi si stai um pic cu mine.

Photo by Julian Jagtenberg on Pexels.com

You raise me up, so I can stand on mountains;

Tu mă ridică, așa pot să stau pe muntele

Photo by Pixabay on Pexels.com

You raise me up, to walk on stormy seas;

Tu mă ridică, să umbla pe marea furtunos

Photo by Katie E on Pexels.com

I am strong, when I am on your shoulders;

Sunt puternic când sunt pe umerele tale

Photo by Johannes Plenio on Pexels.com

You raise me up to more than I can be.

Tu mă ridică până mai mult decât ce pot sa fiu

Photo by Harrison Haines on Pexels.com

There is no life – no life without its hunger;

Nu exista viața –nu exista viața fără foamete

Photo by Designecologist on Pexels.com

Each restless heart beats so imperfectly;

Fiecare inimă neliniștit bate atât de ne perfect

Photo by Juhasz Imre on Pexels.com

But when you come and I am filled with wonder,

Dar când tu vi și sunt umplut cu mirare,

Photo by Brett Sayles on Pexels.com

Sometimes, I think I glimpse eternity.

Câteodată, cred ca privesc eternitate.

Photo by Suliman Sallehi on Pexels.com

You raise me up, so I can stand on mountains;

Tu mă ridică, așa pot sa stau pe muntele

Photo by Elina Sazonova on Pexels.com

You raise me up, to walk on stormy seas

Tu mă ridică să umblă pe marea furtunos

Photo by Tatiana Syrikova on Pexels.com

I am strong, when I am on your shoulders;

Sunt puternic când sunt pe umerele tale

Photo by Franck Denis on Pexels.com

You raise me up: To more than I can be.

Tu mă ridică la mai mult decât pot sa fiu.

Leave a Reply